Centrálny register zmlúv

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dohoda č. 24/26/054/77 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vzdelávania zamestnancov v rámci projektu "Podpora rozvoja zručnosti zamestnancov"
BBRSC/04627/2024
90 750,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. Júl 2024
Podniková kolektívna zmluva
BBRSC/05760/2022
0,00 € Rada predsedov základných organizácií Integrovaného odborového zväzu Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Podnikovej kolektívnej zmluve
BBRSC/00664/2024
0,00 € Rada predsedov základných organizácií Integrovaného odborového zväzu Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
12. Júl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 101/2008/ZODH/ZA zo dňa 16.1.2008 v znení dodatkov
BBRSC/04560/2024
0,00 € HOUR, spol. s r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva "Výdajný stojan motorovej nafty z nadzemnej nádrže v počte 3ks"
BBRSC/04368/2024
40 381,20 € EVOtech SK s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
9. Júl 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác s názvom "Rekonštrukcia cesty a mostov II/512 hr. Trenčianskeho kraja - Veľké pole - kríž. II/428 Žarnovica, I. etapa Mostov ev. č. 428-02"
BBRSC/04372/2024
30 434,88 € Metrostav DS a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
2. Júl 2024
Zmluva "o poskytovaní enviromentálnych služieb"
BBRSC/04232/2024
11 952,00 € ENVI s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
2. Júl 2024
Zmluva o dielo
BBRSC/04371/2024
14 134,07 € Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Obec Horná Ždáňa
1. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. BBRSC/03307/2022 "Pracovná zdravotná služba"
BBRSC/04199/2024
0,00 € TeamPrevent Santé s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
1. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. BBRSC/061102/2023 na zhotovenie diela s názvom: "Oprava priepustu na ceste III/2379 križujúci vodný tok Veľký Grápeľ v km 7,298"
BBRSC/04211/2024
8 960,51 € DS Construction s.r.o., BB Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
27. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné a súkromné účely
BBRSC/04274/2024
0,00 € Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Vladimír Pavlík
28. Jún 2024
Kúpna zmluva "Motorové vozidlo kategórie NA-N1-Furgon so skriňovou nadstavbou v celkovom počte 2ks"
BBRSC/03997/2024
68 484,00 € LION CAR, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o platobnej karte
BBRSC/04181/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o dielo "Diagnostika mostov v roku 2024 na cestách II. a III. triedy v Banskobystrickom kraji" pre časť predmetu zákazky č. 4: Diagnostika mostov v okresoch Rimavská Sobota a Poltár v celkovom počte 6ks
BBRSC/04063/2024
48 729,60 € Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o dielo "Diagnostika mostov v roku 2024 na cestách II. a III. triedy v Banskobystrickom kraji" pre časť predmetu zákazky č. 3: Diagnostika mostov v okresoch Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš v celkovom počte 5ks
BBRSC/04062/2024
36 186,00 € Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o dielo "Diagnostika mostov v roku 2024 na cestách II. a III. triedy v Banskobystrickom kraji" pre časť predmetu zákazky č. 2: Diagnostika mostov v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Žiar nad Hronom a Žarnovica v celkovom počte 5ks
BBRSC/04061/2024
50 812,80 € Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
25. Jún 2024
Kúpna zmluva "Záhradná technika"
BbRSC/03848/2024
4 395,96 € PREDOS-BB, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
25. Jún 2024
Kúpna zmluva "Záhradná technika"
BBRSC/03850/2024
6 153,84 € PREDOS-BB, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
25. Jún 2024
Kúpna zmluva "Záhradná technika"
BBRSC/03849/2024
7 408,80 € PREDOS-BB, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
25. Jún 2024
Kúpna zmluva "Záhradná technika"
BBRSC/03851/2024
2 794,34 € PREDOS-BB, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.