Centrálny register zmlúv

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0395/2023
131,34 € František Varinský Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
9. Jún 2023
Zmluva krátkodobom podnájmme nebytového priestoru
Z0481/2023
2 045,00 € SKZL - Regionálna komora zubných lekárov Nitra Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
9. Jún 2023
Zmluva krátkodobom podnájmme nebytového priestoru
Z0482/2023
471,00 € Invest ML, s.r.o. Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0471/2023
105,57 € Svetlana Pavelková, Ing. Zdenko Pavelka Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0472/2023
105,57 € Ing. Anton Klačanský, Alena Klačanská Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0473/2023
151,78 € Zuzana Závadská, Róbert Závadský Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0474/2023
107,07 € Milan Lukáčik, Alena Lukáčiková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0475/2023
140,27 € Mária Kuterová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0476/2023
34,70 € Eva Palušová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0477/2023
63,72 € Anna Kmeťková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebyt. priestorov č. Z26/2022
Z0478/2023
2 759,16 € Erik Némethy ARTTEC Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebyt. priestorov č. Z27/2022
Z0479/2023
2 114,52 € PhDr. Stanislav Blahák OPRAVA OBUVI Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
8. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebyt. priestorov č. Z29/2022
Z0480/2023
12 071,76 € Irfan Aliu ALBAT Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0460/2023
32,96 € Edita Tincová, František Tinc Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0461/2023
128,19 € Lenka Dvorská Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0462/2023
119,30 € Ing. Jozef Belaň, PhDr.PhD. Magdaléna Belaňová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0463/2023
29,81 € Milan Galbavý Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0464/2023
29,00 € Renáta Kaločaiová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0465/2023
74,63 € Milan Petriska Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0466/2023
132,23 € Anna Škreková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.