Centrálny register zmlúv

Ekover, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Lízingová zmluva
4315801045
19 072,00 € AGRO BILLY s.r.o Ekover, s. r. o.
25. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
Dodatok č. 2
0,00 € Ekover, s. r. o. SEZ Krompachy a.s.
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2023-BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Michal Breznay
2. November 2023
Kúpna zmluva
1
417 600,00 € G-TECHNIK s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. November 2023
Kúpna zmluva
1
186 000,00 € KURTA spol. s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. November 2023
Kúpna zmluva
1
442 560,00 € ŠTÝL- IVANOV s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. November 2023
Kúpna zmluva
1
58 788,00 € COMATIC s.r.o. Ekover, s. r. o.
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2023 - BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. MeTo s.r.o.
17. Október 2023
Zmluva o zbere a odvoze vybraných druhov odpadov
6/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. KROM-SAT, s.r.o.
10. Október 2023
Poistná zmluva k zmluve o financovaní LZL/23/03616
LZL/23/03616
0,00 € Tatra Leasing Broker, s.r.o. Ekover, s. r. o.
6. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/44/369
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ekover, s. r. o.
20. September 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
5/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. C&K Limousines s.r.o.
19. September 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2023-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. ŽSD Slovakia s.r.o.
18. September 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
4/2023-Z
0,00 € Ekover, s. r. o. Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru
LZL/23/03616
14 998,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
12. September 2023
Kúpna zmluva
30082023
14 998,00 € SM AUTOSTYLE s.r.o. Ekover, s. r. o.
25. August 2023
Zmluva o dielo
1
141 719,09 € SIMA plus Krompachy, s.r.o. Ekover, s. r. o.
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/44
1 206 955,91 € Slovenská agentúra životného prostredia Ekover, s. r. o.
7. Júl 2023
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam
Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam
0,00 € Tatra banka, a.s. Ekover, s. r. o.
30. Máj 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2023 SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. IZOŠKOT s.r.o.