Centrálny register zmlúv

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Odkup MT
KP/344/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Iveta Krivosudská
1. Jún 2023
Medzinárodný deň detí
ZOS/503/2023/BVS
840,00 € Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. Jún 2023
nEKOnečne udržateľný Kaufland Detský festival
ZOS/484/2023/BVS
840,00 € 8PR s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. Jún 2023
Zmluva o dielo
ZOD/421/2023/BVS
166 235,48 € TuCon, a. s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
19. December 2022
Poisťovacie služby pre BVS, a.s., časť 2 - Poistenie informačných rizík
POI/1010/2022/BVS
11 256,29 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
31. Máj 2023
VOLVO RUN SLOVAKIA 2023
ZOS/469/2023/BVS
840,00 € therun.sk, o.z. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
31. Máj 2023
Oprava verejnej kanalizácie na ulici Prokopa Veľkého v Bratislave
ZOD/400/2023/BVS
51 679,68 € AQUASTAV, a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
31. Máj 2023
ZOD/392/2023/BVS
ZOD/392/2023/BVS
16 179,72 € ASAP – Group SK s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
31. Máj 2023
Autorský dozor projektanta pre stavbu „Bratislava, Plynárenská ulica – sanácia vodovodu a kanalizácie“
ZOPS/453/2023/BVS
4 788,00 € PIPS SK s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
31. Máj 2023
Odkup IT techniky
KP/370/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Roman Cích
31. Máj 2023
Odkup IT techniky
KP/396/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Magdaléna Kurucová
31. Máj 2023
Odkup IT techniky
KP/430/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Mária Rošková
31. Máj 2023
Odkup MT
KP/377/2023/BVS
3,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Vladimír Frank
31. Máj 2023
Odkup MT
KP/346/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Miriam Lépesová
31. Máj 2023
Odkup MT
KP/358/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Roman Krajčovič
31. Máj 2023
Odkup MT
KP/327/2023/BVS
2,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Peter Spevák
31. Máj 2023
Odkup MT
KP/336/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing. Jozef Soročin
31. Máj 2023
Odkup MT
KP/340/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing. Jana Kudolániová
31. Máj 2023
Odkup MT
KP/345/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Roman Cích
31. Máj 2023
Odkup MT
KP/359/2023/BVS
1,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing. Alena Trančíková