Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Hrhov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie
ZM_168/2024
0,00 € BONTONFILM a.s. Obec Spišský Hrhov
11. Júl 2024
Zmluva číslo A/288/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišský Hrhov
ZM_142/2023
19,90 € Šarišský Stanislav Obec Spišský Hrhov
10. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia.
ZM_166/2024
10 000,00 € Ľudová hudba Kandráčovci Obec Spišský Hrhov
10. Júl 2024
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku , č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004477
ZM_167/2024
418 594,21 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Spišský Hrhov
8. Júl 2024
Zmluva č. 537/2024/OPR o poskytnutí dotácie
ZM_165/2024
2 100,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Spišský Hrhov
2. Júl 2024
Zmluva číslo A/219/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišský Hrhov
ZM_141/2023
24,85 € Majerechová Helena Obec Spišský Hrhov
28. Jún 2024
Zmluva číslo A/281/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišský Hrhov
ZM_140/2023
17,91 € Bednár Albín Obec Spišský Hrhov
28. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov.
ZM_162/2024
0,00 € Stanislavová Tatiana Obec Spišský Hrhov
28. Jún 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov.
ZM_164/2024
0,00 € Sámelová Katarína Obec Spišský Hrhov
26. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania.
ZM_160/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov Obec Spišský Hrhov
26. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2022POP8468-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZM_161/2024
0,00 € Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Obec Spišský Hrhov
20. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
ZM_139/2023
19,90 € Dzurňáková Anna Obec Spišský Hrhov
19. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve.
ZM_159/2024
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Obec Spišský Hrhov
14. Jún 2024
Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve
ZM_158/2024
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Spišský Hrhov
14. Jún 2024
Zmluva číslo A/264/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišský Hrhov
ZM_161/2022
29,80 € Antalová Mária Obec Spišský Hrhov
14. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
ZM_310/2021
59,60 € Jenkut Ján Obec Spišský Hrhov
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.
ZM_157/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Spišský Hrhov
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.
ZM_156/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Spišský Hrhov
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy.
ZM_155/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Spišský Hrhov
27. Máj 2024
Zmluva číslo A/287/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Spišský Hrhov
ZM_309/2021
29,80 € Palenčár Jozef Obec Spišský Hrhov