Centrálny register zmlúv

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o dodávke plynu
214/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Kúpna zmluva ev. č. 59/2023
59/2023
1,00 € Obec Cífer Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
271/2023
0,00 € DOLINKY, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANĆNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-82/ DPV8
259/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
263/2023
0,00 € Obec Abrahám Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
210/2023
1,00 € Terra Trnavia, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
211/2023
1,00 € Terra Trnavia, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. November 2023
Kúpna zmluva
218/2023
714,63 € Obec Kátlovce Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
161/2023
0,00 € Obec Biely Kostol Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. November 2023
Kúpna zmluva
219/2023
1 516,41 € Poľnohospodárske družstvo Kátlovce Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. November 2023
Kúpna zmluva
247/2023
1,20 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bc. Roman Pokopec
15. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva
248/2023
0,00 € RENERT, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. November 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva
250/2023
0,00 € RENERT, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. November 2023
Kúpna zmluva
256/2023
1,20 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Peter Ščibravý
14. November 2023
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
258/2023
0,00 € Obec Lošonec Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
240/2023
0,00 € Obec Banka Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
253/2023
0,00 € obec Madunice Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
257/2023
0,00 € Obec Boleráz Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
254/2023
0,00 € Obec Boleráz Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2023
Zmluva o budúcej prevádzkovej zmluve
252/2023
0,00 € Obec Bučany Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.