Centrálny register zmlúv

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
109/2023
61 062,00 € GESS-CZ, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
105/2023
143 139,25 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
110/2023
211 196,89 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o dielo
111/2023
354 304,66 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o reklame
116/2023
0,00 € Cyklistický klub Olympik Trnava, občianske združenie Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2023
Zmluva o dielo ev. č. 108/2023
108/2023
0,00 € CS, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe do vlastníctva subjektu verejného práva
129/2023
0,00 € Mgr. Marcel Ištok, DiS. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o dielo ev. č. 104/2023
104/2023
92 686,80 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 113/2023
113/2023
500,00 € Peter Zemko Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o sponzorskom dare ev. č. 115/2023
115/2023
200,00 € Základná škola s materskou školou Pavla Ušáka Olivu Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o dielo ev. č. 117/2023
117/2023
34 128,00 € Aarsleff Hulín s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o dielo
118/2023
27 642,86 € NZES energy, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
120/2023
0,00 € Obec Červeník Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Máj 2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe
126/2023
0,00 € BL INVESTING, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o dielo s dohodou o poskytovaní akcesorickej služby servisnej podpory ev. č. 34/2023
34/2023
13 164,00 € SOFTIP, a.s. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A22121145 - ev. č. 131/2023
131/2023
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o dielo ev. č. 96/2023
96/2023
35 951,04 € MaBara, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní servisu ev. č. 102/2023
102/2023
0,00 € CARS IQ, spol. s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Máj 2023
Zmluva o dielo ev. č. 103/2023
103/2023
25 920,00 € StructureSS, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2023
Darovacia zmluva
53/2023
0,00 € Mesto Piešťany Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.