Centrálny register zmlúv

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
3395/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
29. December 2023
Nájomná zmluva č. 12/2023
Nájomná zmluva č. 12/2023
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Hajnalka Donovan
8. November 2023
Zmluva o spolupráci pri dodávkach zdravotníckeho vybavenia 1109331/2023
282023
0,00 € Axon Lab spol. s r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
12. Júl 2023
Zmluva na dodanie tovaru
222023
16 320,00 € TatraMed Software s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
30. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
032023
0,00 € AVK Medic, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
30. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
052023
0,00 € Milval, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
30. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
062023
0,00 € Dr. Fodor, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
30. Máj 2023
Zmluva o vykonávaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
072023
0,00 € OPTOMEDIC, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
7. Marec 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č 74OPLK004718
042023
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
16. Február 2023
Dodatok č. 1/2023
022023
0,00 € MEZOLIFT s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
28. December 2022
Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby
442022
0,00 € Mediresc, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
23. November 2022
Zmluva o posyktovaní služby bezpečnostného poradcu č. 20223242
412022
0,00 € Polystar, s.r.o. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
10. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 74LSPP000119
74LSPP000119
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
24. August 2022
Dodatok č. 48 k Zmluve č. 06KSTA000313
342022
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
15. Júl 2022
Dodatok č. 47. k zmluve č. 06KSTA000313
47.
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávky elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
11112576
0,00 € Energie2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
30. Máj 2022
Zmluva o dielo
052022
39 748,58 € Tomáš Pohori Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo
3. Jún 2022
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
46
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
15. Júl 2022
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2/2007
6
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo NEUROLÓGIA Štúrovo, s.r.o.
15. Júl 2022
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2/2007
6
0,00 € Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo NEUROLÓGIA Štúrovo, s.r.o.