Centrálny register zmlúv

Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Júl 2023
Dodatok č.1 /2023 k zmluve č. 01/2023
Dodatok č.1 /2023 k zmluve č. 01/2023
0,00 € Štefan Cerovský Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
2. Jún 2023
dodatok č. 3 ku zmluve 01/2020
01/2020
0,00 € Ing. Jana Lattová Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
13. Jún 2023
Dohoda o prevode práv a povinností nájomcu k Nájomnej zmluve č. 01/LPM/2019 zo dňa 01.03.2019
Dohoda o prevode práv a povinností nájomcu k Nájomnej zmluve č. 01/LPM/2019
0,00 € DEELUCK s.r.o. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
4. Máj 2023
Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk
zmluva o vypracovaní PD
0,00 € VIA OPTIMA spol. s.r.o. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
3. Apríl 2023
Zmluva č.OLH/01/2023
Zmluva č.OLH/01/2023
0,00 € Ing. Róbert Štrofek Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Z M L U V A č. 01/2023
01/2023
0,00 € Štefan Cerovský Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Z M L U V A č. 02/2023
02/2023
0,00 € ABIES ALBA, s.r.o. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Z M L U V A č. 03/2023
03/2023
0,00 € František Jablončík Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Z M L U V A č. 04/2023
04/2023
0,00 € Pavel Kuric Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
DODATOK č. 3 K RÁMCOVEJ ZMLUVE NA DODÁVKU DREVA č. 08/LPM/2020
DODATOK č. 3 K RÁMCOVEJ ZMLUVE NA DODÁVKU DREVA č. 08/LPM/2020
0,00 € WorldWood Slovakia, s. r. o. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve na dodávku dreva č. 01/LPM/2021
Dodatok č. 3 ku Zmluve na dodávku dreva č. 01/LPM/2021
0,00 € Millwood, s.r.o. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 01/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 01/2023
0,00 € Dušan Cerovský Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 02/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 02/2023
0,00 € MVDr. Július Pántik Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 03/2022
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 03/2022
0,00 € Jozef Telek Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 04/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 04/2023
0,00 € Ing. Jozef Kocúr Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 05/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 05/2023
0,00 € Martin Telek Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 06/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 06/2023
0,00 € Ing. Viktor Zubaj Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 07/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 07/2023
0,00 € Tomáš Török Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 08/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 08/2023
0,00 € Ing. Miroslav Balkovič Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
23. Marec 2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 09/2023
ZMLUVA O ÚČASTI NA VÝKONE PRÁVA POĽOVNÍCTVA č. 09/2023
0,00 € Štefan Cerovský Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.