Centrálny register zmlúv

Fakultná nemocnica Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Dodatok č. 31 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NFAL000113
059/2024/Z
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
23. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 127/2023/FN
058/2024FN
0,00 € MUDr. Samuel Pavlovič Fakultná nemocnica Nitra
22. Február 2024
Rámcová zmluva
056/2024/Z
43 530,75 € Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s., (TOPEC a.s.) Fakultná nemocnica Nitra
22. Február 2024
Rámcová zmluva
057/2024/Z
5 000,76 € Henrich Sonnenschein - ITSK Fakultná nemocnica Nitra
21. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 09/2024/FN
055/2024/FN
0,00 € MUDr. Eva Páleníková Fakultná nemocnica Nitra
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a úhradách za ňu
053/2024/Z
0,00 € Obec Beladice Fakultná nemocnica Nitra
20. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 10/2024/FN
054/2024/FN
0,00 € MUDr. Eva Kaszásová Fakultná nemocnica Nitra
13. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie 02/2024/FN
052/2024/FN
0,00 € MUDr. Karin Bahelková Fakultná nemocnica Nitra
9. Február 2024
Rámcová zmluva
051/2024/Z
7 341,14 € CHRIEN, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
8. Február 2024
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
050/2024/Z
0,00 € TRITON spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
049/2024/Z
0,00 € Medicorum s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
31. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o klinickom skúšaní
045/2024/D
0,00 € Bayer AG Fakultná nemocnica Nitra
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
046/2024/Z
0,00 € PEDI-ANET s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
047/2024/Z
0,00 € PEDI - AT s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
048/2024/Z
0,00 € MUDr. Oľga Páleníková Fakultná nemocnica Nitra
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
021/2024/Z
0,00 € ZOEMEDI, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
022/2024/Z
0,00 € MUDr. Ľubica Čaplová Fakultná nemocnica Nitra
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
023/2024/Z
0,00 € PEDJAN, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
024/2024/Z
0,00 € MUDr. Pavol Žuffa s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
30. Január 2024
Zmluva o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
025/2024/Z
0,00 € URAMOVÁ - lekár pre deti a dorast, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra