Centrálny register zmlúv

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Návrh zmluvy o pripojení odberného elektr. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6001085092
0,00 € Západoslovenská distribučná ,a.s. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
29. Máj 2023
Zmluva o nájme a o servisno-materiálovom zabezpečení zariadenia č.64/2023
64/2023
0,00 € Copy print group, a.s. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
29. Máj 2023
Dohoda o ukončení časti Zmluvy o prenájme tlačových zariadení č.0228032022038
Dohoda o ukončení časti Zmluvy o prenájme tlačových zariadení č.0228032022038
0,00 € Z+M servis a.s. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
23. Máj 2023
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č.0217052023034
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlač. zariadení č.0217052023034
0,00 € Z+M servis a.s. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
23. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5292/2023/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
22. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4423/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
15. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5291/2023/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
15. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4428/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
12. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4426/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
4. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8334/2023/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
3. Máj 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5290/2023/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
24. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8333/2023/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
21. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4420/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
19. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5289/2023/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
19. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4424/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
18. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4421/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
12. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou10
4404/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
12. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení dažďových vôd verejnou kanalizáciou
4405/2023/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
6. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8332/2023/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
31. Marec 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2023-03-17mg4
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.