Centrálny register zmlúv

Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8354/2024/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb uzatv.podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchod.zákonníka v platnom znení v súlade s čl.37 ods.6 GDPR
Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € i-Secure, s.r.o. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
21. Február 2024
Zmluva s RohrMax Rohrreinigungs und Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H
Zmluva s RohrMax Rohrreinigungs und Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H
0,00 € Zmluva s RohrMax Rohrreinigungs und Kanalsanierungsgesellschaft m.b.H Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
19. Február 2024
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení č.0227012024009
02270122024009
0,00 € Z+M servis a.s. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
21. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8355/2024/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
14. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8352/2024/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
14. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8353/20274/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
12. Február 2024
Dodatok č.1. k Zmluve zo dňa 24,10.22 uzatv.podľa ust.§269 ods.2 zákona č.513/1991/ Zb. Obchod, zákonníka v znení neskor.predpisov
Dodatok č.1 ku zmluve OBOLON-Slovakia s.r.o.
0,00 € OBOLON-Slovakia s.r.o. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
12. Február 2024
Dodatok č.1. k zmluve zo dňa 16.10.2023 uzat. podľa ustan. §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k zmluve so Sanita a technika s.r.o.
0,00 € Sanita a technika s.r.o. Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
12. Február 2024
Dodatok č.3 k Zmluve s PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM
Dodatok č.3 k Zmluve zo dňa 30.4.2018 uzatvor. podľa ustan.§269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchod. zákonníka v znení neskorších predpisov
0,00 € PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
12. Február 2024
Dodatok č.3 k Zmluve s Verejnoprospešné služby Stupava
Dodatok č.3 k Zmluve zo dňa 17.4.2018 uzatv. podľa ustan.§269 ods.22 zákona č.513/1991 ZB. Obchod. zákonníka v znení neskorších predpisov
0,00 € Verejnoprospešné služby Stupava Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
12. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4460/2024/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
12. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4461/2024/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
7. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8351/2024/JK
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. odberateľ stočného
7. Február 2024
Zmluva uzatvorená podľa ustanovenia §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchod.zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva AKS group s.r.o
0,00 € AKS group s.r.o Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
6. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4459/2024/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
6. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5316/2024/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
6. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5315/2024/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
1. Február 2024
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4458/2024/MP
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného
31. Január 2024
Zmluva o čistení
5317/2024/RF
0,00 € Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o. Odberateľ stočného