Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Kúpna zmluva
SNPVF -Z/8/2024
224,88 € XXXLutz Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Február 2024
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
SNPVF-Z/9/2024
0,00 € Slovnaft, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
22. Február 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-6/2024
7 820,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Primasort Industry Sp.z.o.o.
15. Február 2024
Poistná zmluva
SNPVF-Z/7/2024
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
8. Február 2024
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
SNPVF-Z/6/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
5. Február 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-4/2024
10 000,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Envira, s.r.o
26. Január 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-1/2024
27 000,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine TARTAK-GALKA Sp.zo.o
22. Január 2024
Z M L U V A č. 232629 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia
SNPVF-Z/4/2024
1 360 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
19. Január 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-3/2024
2 395,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine ZACHAR comp., s.r.o
19. Január 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-2/2024
3 850,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Wyroby z drewna Tartacznictwo Piotr Suwaj
18. Január 2024
Zmluva č. 232197 08U05 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
SNPVF-Z/5/2024
79 225,00 € Enviromentálny fond Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. Január 2024
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
SNPVF-Z/2/2024
0,00 € Mgr. Jana Gráfová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
11. Január 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
SNPVF-Z/1/2024
1 680,96 € Marián Šuška Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
11. Január 2024
Dohoda o skončení nájmu bytu
SNPVF -Z/3/2024
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Daniel Dančo
9. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE/ZVF/2023/4 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu
SNPVF-Z/139/2023
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Január 2024
Kolektívna zmluva pre rok 2024 - Národný park Veľká Fatra so sídlom v Martine
SNPVF-Z/138/2023
0,00 € Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Odborový zväz vaní, geológie a naftového priemyslu so sídlom Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
20. December 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/136/2023
17 488,80 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
14. December 2023
Nájomná zmluva
SNPVF-Z/137/2023
0,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Lesy SR, štátny podnik
14. December 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/134/2023
21 593,40 € Flex-it, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
14. December 2023
Kúpna zmluva
SNPVF-Z-135/2023
6 360,00 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine