Centrálny register zmlúv

Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie
SNPVF -Z/37/2024
300,00 € Mgr. art. Barbora Marcinová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
7 570,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Drevoprírezy, s.r.o
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SNPVF -Z/36/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
20. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a servisu pre IKT a správy počítačovej siete
SNPVF-Z/27/2024
9 000,00 € IT Servis, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
7. Máj 2024
Darovacia zmluva
SNPVF-Z/25/2024
1 330,00 € PRP, s.r.o Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb a zmluva o predaji/podnájme zariadenia
SNPVF-Z/22/2024
948,90 € Softel tooway spol s.r.o. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
6. Máj 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-9/2024
15 140,00 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o
3. Máj 2024
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/11/2024
1 746,00 € Vasyl Pechunka Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
3. Máj 2024
Zmluva o dielo
SNPVF-Z/12/2024
4 176,00 € Vasyl Pechunka Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Apríl 2024
PROTOKOL O PRECHODE SPRÁVY MAJETKU A S TÝM SÚVISIACICH PRÁV A POVINNOSTÍ UZAVRETÝ PO VYHLÁSENÍ NÁRODNÉHO PARKU VEĽKÁ FATRA
SNPVF-Z/24/2024
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
30. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
SNPVF-Z/19/2024
120,00 € Stredoslovenská energetika , a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/18/2024
21 090,00 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/20/2024
3 957,60 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/21/2024
3 306,00 € Gratex International, a.s. Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/P-8/2024
12 406,40 € Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine Malenica, s.r.o
23. Apríl 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/17/2024
0,00 € Ing. Lenka Kapustová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
23. Apríl 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/16/2024
0,00 € Ing. Monika Karkušová Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
23. Apríl 2024
Dohoda o vedení referentského motorového vozidla
SNPVF-Z/15/2024
0,00 € Ing. Ján Vasiľ Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SNPVF-Z/13/2024
4 500,00 € Stanislav Ivanič Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
SNPVF-Z/14/2024
2 000,00 € ČSOB nadácia Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine