Centrálny register zmlúv

Základná škola, Plickova 9, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o nájme časti bytu
4/2024
0,00 € Základná škola Mgr. Michaela Eibnerová
16. Február 2024
Zmluva o nájme časti bytu
3/2024
0,00 € Základná škola, Plickova 9, Bratislava Anna Kvašňovská
26. Január 2024
Darovacia zmluva
2/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského Základná škola, Plickova 9, Bratislava
30. November 2023
Zmluva o nájme časti bytu
51/2023
0,00 € Základná škola, Plickova 9, Bratislava Mgr. Silvia Horváthová
9. November 2023
Profylaktický servis vzduchotechnika
48/2023
0,00 € Com-kíima s.r.o. Základná škola, Plickova 9, Bratislava
15. November 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PZ002000345849-001
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Plickova 9, Bratislava
8. November 2023
Prenájom telocvične
44/2023
0,00 € Základná škola Klub pozemného hokeja Rača
8. November 2023
Dohoda o používaní priestorov ihriska
45/2023
0,00 € Klub pozemného hokeja Rača Základná škola, Plickova 9, Bratislava
8. November 2023
Dodatok č.1 k servisnej zmluve č.82/2023
46/2023
0,00 € Velcon spol. s r.o. Základná škola, Plickova 9, Bratislava
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
42/2023
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Základná škola, Plickova 9, Bratislava
23. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
41/2023
0,00 € Materská škola Základná škola, Plickova 9, Bratislava
20. Október 2023
Poistenie zodpovednosti školy
2409244716
0,00 € Generali poisťovňa Základná škola, Plickova 9, Bratislava
20. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
1112921
0,00 € Energie2, odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z. Základná škola, Plickova 9, Bratislava
19. Október 2023
Zmluva o prenájme telocvične Smile gym
382023
0,00 € Základná škola, Plickova 9, Bratislava OZ Smile gym
11. Október 2023
Zmluva o nájme telocvične pre RC Ráčik
372023
0,00 € Základná škola, Plickova 9, Bratislava Rodinné centrum Ráčik
9. Október 2023
Zmluva o nájme telocvične pre SEIWA
362023
0,00 € Základná škola, Plickova 9, Bratislava Športový klub karate SEIWA
6. Október 2023
Prenájom telocvične
342023
0,00 € Základná škola Občianske združenie ŠINTER
29. September 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
332023
0,00 € Račianska teplárenská a.s. Základná škola, Plickova 9, Bratislava
29. September 2023
Prenájom tanečnej sály
32/2023
Doplnená
0,00 € Základná škola Tanečný klub Bombers dancers
23. September 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov
302023
0,00 € Up Déjeuner, s.r.o. Základná škola, Plickova 9, Bratislava