Centrálny register zmlúv

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb č. 55/2018/1.16.2 zo dňa 25.5.2018 uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o

Identifikácia dodatku

  • Číslo dodatku: Dodatok č. 1
  • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Dodávateľ: SYNCHRONIX a. s.
  • Názov dodatku: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb č. 55/2018/1.16.2 zo dňa 25.5.2018 uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o
  • Poznámka: Dátum platnosti do: Týmto Dodatkom č. 1 sa predlžuje platnosť a účinnosť Servisnej Zmluvy na obdobie potrebné na zabezpečenie udržateľnosti RPI súvisiacou s plnením predmetu Servisnej zmluvy, a to do 31.12.2022. IČO dodávateľa: 31605052.

Dátum

  • Dátum podpisu: 19.05.2022
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022 09:18
  • Dátum účinnosti: 21.05.2022
  • Dátum platnosti do: neuvedený
  • Suma na zmluve: 131 880,00 €

Príloha

Návrat späť na zmluvu