Centrálny register zmlúv

Vojenský historický ústav Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-27-1/2024
VHÚ-27-1/2024
0,00 € JUDr. Jaroslav KOZOLKA, LL.M.,MBA Vojenský historický ústav Bratislava
17. Január 2024
Zmluva o používaní Informačného systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok - IS DEMZ
VHÚ-27/2024
0,00 € Slovenské národné múzeum Vojenský historický ústav Bratislava
27. Október 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-36-22/2023
VHÚ-36-22/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
13. September 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-36-21/2023
VHÚ-36-21/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch
31. August 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-36-20/2023
VHÚ-36-20/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Galéria Jána Koniarka v Trnave
9. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-19/2023
VHÚ-36-19/2023
0,00 € Ing. Slavomír BEŇO Vojenský historický ústav Bratislava
28. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-16/2023
VHÚ-36-16/2023
0,00 € Pavel KOHÚT Vojenský historický ústav Bratislava
14. Júl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-17/2023
VHÚ-36-17/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Krajské múzeum v Prešove
30. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-15/2023
VHÚ-36-15/2023
0,00 € PhDr. Jaroslav NAĎ, PhD. Vojenský historický ústav Bratislava
6. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-14/2023
VHÚ-36-14/2023
0,00 € Zuzana VALENTŠÍKOVÁ Vojenský historický ústav Bratislava
1. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-12/2023
VHÚ-36-12/2023
0,00 € mjr. Ing. Miroslav BLAHUT Vojenský historický ústav Bratislava
1. Jún 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-13/2023
VHÚ-36-13/2023
0,00 € Michal REPČÍK Vojenský historický ústav Bratislava
31. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-11/2023
VHÚ-36-11/2023
0,00 € Ing. Pavol TIRKO Vojenský historický ústav Bratislava
29. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-36-9/2023
VHÚ-36-9/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Centrum výcviku Lešť
29. Máj 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-36-10/2023
VHÚ-36-10/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-8/2023
VHÚ-36-8/2023
0,00 € Mgr. Jerguš VÁRY Vojenský historický ústav Bratislava
9. Máj 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-7/2023
VHÚ-36-7/2023
0,00 € Rozália ABRAMOVIČOVÁ Vojenský historický ústav Bratislava
11. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. VHÚ-4-14-2022 _vedený pod č. VHÚ-36-6/2023
VHÚ-36-6/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
5. Apríl 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. VHÚ-36-5/2023
VHÚ-36-5/2023
0,00 € JUDr. Jaroslav KOZOLKA, LL.M.,MBA Vojenský historický ústav Bratislava
22. Marec 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. VHÚ-36-4/2023
VHÚ-36-4/2023
0,00 € Vojenský historický ústav Bratislava Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry