Centrálny register zmlúv

Žilinský turistický kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2022
Smlouva o zabezpečení reklamy a propagace
22/2022
2 449,28 € ABOND, s.r.o. Žilinský turistický kraj
16. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
12/2022
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Žilinský turistický kraj
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
8/2022
996,00 € Klaster ORAVA, o.o.c.r. Žilinský turistický kraj
14. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
15/2022
15 806,00 € Klaster ORAVA, o.o.c.r. Žilinský turistický kraj
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
17/2022
1 000,00 € Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice Žilinský turistický kraj
5. December 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 28/2022
28/2022
1 017,60 € Klub slovenských turistov regiónu Žilina, občianske združenie Žilinský turistický kraj
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Č.25/2022
25/2022
8 000,00 € MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
8. Jún 2022
Zmluva o dielo
6/2022
Doplnená
37 194,00 € Mária Ščuryová - MAGMA Žilinský turistický kraj
18. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
19/2022
7 000,00 € Mesto Rajec Žilinský turistický kraj
27. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
21/2022
3 000,00 € Mesto Rajecké Teplice Žilinský turistický kraj
16. November 2022
Zmluva o spolupráci
23/2022
0,00 € OBEC NOVÁ BYSTRICA Žilinský turistický kraj
14. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
16/2022
3 000,00 € OBEC SÚĽOV-HRADNÁ Žilinský turistický kraj
22. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
13/2022
50 000,00 € Organizácia cestovného ruchu Kysuce Žilinský turistický kraj
29. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
14/2022
53 000,00 € REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
24/2022
8 500,00 € REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Č. 27/2022
27/2022
2 000,00 € REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
5. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Č. 26/2022
26/2022
40 000,00 € Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Žilinský turistický kraj
26. Júl 2022
Dohoda o poskytovaní služieb súvisiacich so správou a údržbou cykloservisných stojanov
20/2022
8 904,00 € SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie Žilinský turistický kraj
9. Jún 2022
Zmluva o dielo
10/2022
56 275,22 € SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske zduženie Žilinský turistický kraj
14. Jún 2022
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
11/2022
7 560,00 € The Rock s.r.o. Žilinský turistický kraj