Centrálny register zmlúv

Dodatok č. 1/ DZ221701200070101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000701

Identifikácia dodatku

  • Číslo dodatku: DZ221701200070101
  • Obstarávateľ: Ministerstvo kultúry SR
  • Dodávateľ: Košický samosprávny kraj
  • Názov dodatku: Dodatok č. 1/ DZ221701200070101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012000701
  • Poznámka: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP s výnimkou článku 10 odsek 9 VZP, článk

Dátum

  • Dátum podpisu:
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2012 10:29
  • Dátum účinnosti: 03.10.2012
  • Dátum platnosti do: neuvedený
  • Suma na zmluve: 2 998 532,96 €

Príloha

Návrat späť na zmluvu