Centrálny register zmlúv

Technické služby Starého Mesta, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb
05/2022
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s.r.o. Technické služby Starého Mesta, a.s.
28. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
35/2022
0,00 € ARCANO GROUP s.r.o. Technické služby Starého Mesta, a.s.
3. November 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
81/2022
0,00 € BeHappy s.r.o. Green Monkey s.r.o.
29. Jún 2022
Leasingová zmluva
53/2022
0,00 € ČSOB Leasing, a.s. Technické služby Starého Mesta, a.s.
6. Október 2022
Darovacia zmluva
58/2022
0,00 € Fond architekta Weinwurma n.f. Technické služby Starého Mesta, a.s.
28. Október 2022
Nájomná zmluva
70/2022
0,00 € FTCH s.r.o. Technické služby Starého Mesta, a.s.
6. Júl 2022
Zmluva o výkone činnosti technika požiarnej ochrany
03/2022
0,00 € Igor Palkovič - Hasičina Technické služby Starého Mesta, a.s.
19. Júl 2022
Kúpna zmluva
52/2022
0,00 € KONNEX s.r.o. ČSOB Leasing a.s.
28. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva
73/2022
0,00 € MATRO.SLOVAKIA s.r.o. Technické služby Starého Mesta, a.s.
27. Jún 2022
Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora
47/2022
0,00 € Mgr. Dušan Zatkalík, advokát Technické služby Starého Mesta, a.s.
2. November 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
63/2022
0,00 € Milan Mach Gastro Miroslav Valiašek - BONO 2
24. Október 2022
Dodatok č.1 k uzatvorenej zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 3.10.2019
61/2022
0,00 € PosAm, spol s r.o. Technické služby Starého Mesta, a.s.
25. Október 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
62/2022
0,00 € SSA GROUP s.r.o. Śtefan Salay
11. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
51/2022
0,00 € Taliansko - Slovenská obchodná komora Technické služby Starého Mesta, a.s.
24. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
50/2022
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. HCG s. r. o.
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
49/2022
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. ICEJ SLOVENSKO
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
48/2022
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. NatMed s.r.o.
27. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
46/2022
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. M4slovakia s.r.o.
28. Jún 2022
Zmluva o podnájme trhového miesta
45/2022
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. Takács Ladislav
28. Jún 2022
Zmluva o podnájme trhového miesta
44/2022
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. Szucsová Eleonóra