Centrálny register zmlúv

Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
DODATOK č. 02/2023
02/2023 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27. 01. 2022
1 071,00 € Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. MAYER Plus, s. r. o.
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
0,00 € JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M. - advokátska kancelária, s. r. o. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., TERMÁL PODHÁJSKA, s. r. o., LENDEL, s. r. o., Branislav Oremus - Slovkvet
14. November 2023
Zmluva o užívaní vrtov v lokalite Podhájska
Zmluva o užívaní vrtov v lokalite Podhájska
0,00 € Ing. Ladislav Paulík, Božena Paulíková Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o., Branislav Oremus - Slovkvet, LENDEL, s. r. o.
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
5100022149
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
8. November 2023
Kúpna zmluva č. OP-15981/2023
OP-15981/2023
0,00 € NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
8. November 2023
Kúpna zmluva v zmysle §-u 588 Občianskeho zákonníka
Kúpna zmluva
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Podhájska - Radava Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
6. November 2023
Zmluva č. V/2023 o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. V/2023 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. Mgr. Miloš Volentier
20. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
2023/LP/037
0,00 € LUCA PARTNER, s. r. o. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
5. Október 2023
Zmluva o nájme pracovnej plošiny
213
0,00 € ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
3. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/23/06028/013
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
28. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122352266
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
28. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
209
0,00 € Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. Obchodná akadémia
19. September 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/23/06028/006
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
19. September 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/23/06028/008
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
19. September 2023
ZMLUVA č. P/145/23 O ODBORNEJ TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI, PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÝCH SLUŽBÁCH
P/145/23
0,00 € EVH SK s.r.o. Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
19. September 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/23/06028/011
450,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
10. August 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
VP/23/06028/007
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o.
2. August 2023
Nájomná zmluva č. 44/2023
44/2023
Doplnená
200,00 € Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. BOKA SERVICE, s.r.o.
2. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2023
10/2023
4 320,00 € Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. MVAM, s.r.o.
28. Júl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
186
1 515,95 € Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. o.z. N Dance Company - tancom k rozvoju