Centrálny register zmlúv

Mestské lesy Bardejov, s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Marec 2023
Darovacia zmluva
2/2023
1 500,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves
27. December 2022
Rámcová poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9059805278
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
16. Marec 2023
Kúpna zmluva č.13/2023
KZ č.13/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Ing. Jozef Patkaň - Obnova
22. Február 2023
Zmluva o reklame Partizán Bardejov BŠK a.s.
Zmluva o reklame 1
5 000,00 € Partizán Bardejov BŠK a.s. Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
7. Február 2023
Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
Dohoda 1
200,00 € JUDr. Ivan Savčák Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
3. Február 2023
Zmluva o sponzorstve v športe č. 2023/1
2023/1
5 000,00 € Hokejový klub Bardejov o.z. Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
3. Február 2023
Zmluva o dielo - LC BK
ZoD 1
1 620,00 € TIMOTI design s.r.o. Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
30. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov
68 334,00 € Mesto Bardejov Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
16. Marec 2023
Kúpna zmluva č.12/2023
KZ č.12/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. BUK PRODUKT s. r. o.
16. Marec 2023
Príloha č.1 ku kúpnej zmluve č.12/2023
D č.1 ku KZ č.12/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. BUK PRODUKT s. r. o.
16. Marec 2023
Kúpna zmluva č.11/2023
KZ č.11/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. ERNEST GARSTKA"Wiking" Transport-Handel-Uslugi
16. Marec 2023
Príloha č.1
D č.1 ku KZ č.11/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. ERNEST GARSTKA"Wiking" Transport-Handel-Uslugi
16. Marec 2023
Kúpna zmluva č.09/2023
KZ č.09/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. TRACIK s.r.o.
16. Marec 2023
Kúpna zmluva č.10/2023
KZ č.10/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. DUAMAN, s.r.o.
9. Január 2023
Darovacia zmluva
1/2023
150,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves
15. Marec 2023
Kúpna zmluva č.06/2023
KZ č.06/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Ing. Jana Vojteková
15. Marec 2023
Kúpna zmluva č.08/2023
KZ č.08/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. FOREST - JM s. r. o.
16. Marec 2023
Zmluva o dodaní služieb č.05/2023
ZoDS č.05/2023
0,00 € Ing.Mikuláš Zelem - M.Z. Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
16. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DkZ 1
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
15. Marec 2023
Kúpna zmluva č.05/2023
KZ č.05/2023
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. DREVOKAP s.r.o.