Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNEJ PODPORY
SITB-OO1-2023/000248-223
0,00 € InterWay, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Február 2024
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
SITB-OO1-2023/000248-224
0,00 € InterWay, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Január 2024
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
SITB-OO1-2023/000248-216
Doplnená
0,00 € MICROCOMP - Computersystem s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. September 2023
Dodatok k zmluve o partnerstve
Dodatok č.2 k zmluve o partnerstve MVSR-APZ_002/2022
0,00 € Akadémia policajného zboru v Bratilave Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. December 2022
ICT Services Related to The Installation and Support of The United Nations goAML Application
2021/UNODC/GOAML-EE/SK/001
0,00 € The United Nations Office On Drugs and Crime (UNDOC) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. September 2022
Realizačná zmluva č. SE-VO-2022/001671-036 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 3 zo 6 z 14. 07. 2020
SE-VO-2022/001671-036
66 528,00 € Alistiq, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. August 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odborného školenia
AÚ-18-1/2022
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR
3. August 2022
Zmluva o partnerstve MVSR-ÚVSR_001/2022
001/2022
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra SR
3. August 2022
Zmluva o partnerstve MVSR-APZ_002/2022
002/2022
Doplnená
0,00 € Akadémia policajného zboru v Bratilave Ministerstvo vnútra SR
3. August 2022
Zmluva o partnerstve MVSR-MOSR_003/2022
003/2022
Doplnená
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ministerstvo vnútra SR
3. August 2022
Zmluva o partnerstve MVSR-MZVEZ_004/2022
004/2022
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ministerstvo vnútra SR