Centrálny register zmlúv

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 094/2023
3 000,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.
26. Jún 2023
Memorandum o spolupráci
Zmluva 0126/2023
0,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
23. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu
Zmluva 01118/2023
0,00 € Ivan Šimko Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
23. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu
Zmluva 0119/2023
0,00 € Svetozár Naďovič Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
23. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu
Zmluva 0120/2023
0,00 € Ján Budaj Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
23. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu
Zmluva 0121/2023
0,00 € Ľuba Lesná Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
23. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu
Zmluva 0124/2023
0,00 € Miroslav Wlachovský Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
23. Jún 2023
Zmluva o podaní výkonu
Zmluva 0125/2023
0,00 € Ľubomír Morbacher Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
25. Apríl 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 097/2023
3 000,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. MEDLIB o.z.
22. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva 0122/2023
0,00 € Mária Bartalová Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva 0123/2023
2 990,40 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
16. Jún 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 0112/2023
1 500,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. N Press, s.r.o.
16. Jún 2023
Kúpna zmluva
Zmluva 0109/2023
4 650,00 € MEXTRA Sp. z o.o. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
1. Marec 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
055/2023
6 000,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.
13. Jún 2023
Darovacia zmluva
Zmluva 0116/2023
0,00 € verybuzy s.r.o. Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.
13. Február 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
044/2023
6 000,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. By Design Group s.r.o.
23. Máj 2023
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
Zmluva 0110/2023
3 700,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Klicperovo divadlo, o.p.s.
24. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 0111/2023
4 500,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
4. Apríl 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 085/2023
6 000,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.
10. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva 0106/2023
1 500,00 € Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. N Press, s.r.o.