Centrálny register zmlúv

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
5493/2024
0,00 € AT WATCH s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 7691/24
7691/24
0,00 € Nove Mlynarce s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 8/1000213678 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000213678
0,00 € Obec Krušovce Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
24218/2024
0,00 € JUDr. Ladislav Lauko Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva č.: 4/1000214236 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4/1000214236
0,00 € Csóka Family s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000214203 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000214203
0,00 € SPRÁVA BYTOV KaH, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Apríl 2024
Zmluva č.: 7/1000214098 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000214098
0,00 € KEG Catering s. r. o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2/2024
0,00 € Poľnohospodárska spoločnosť Dolné Saliby, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
00131/2024-PKZO-B40018/24.00
5 048,20 € Slovenský pozemkový fond Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213666 o dodávke vody z vereného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213666
0,00 € Obec Jedľové Kostoľany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213807 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213807
0,00 € Obec Jedľové Kostoľany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213863 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213863
0,00 € Obec Jedľové Kostoľany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213868 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213868
0,00 € Obec Jedľové Kostoľany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213870 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213870
0,00 € Obec Jedľové Kostoľany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213874 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213874
0,00 € Obec Jedľové Kostoľany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213880 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213880
0,00 € Obec Jedľové Kostoľany Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213816 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213816
0,00 € Pramos Centrum s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213827 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213827
0,00 € Pramos Centrum s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 6/1000213819 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/1000213819
0,00 € Pramos Centrum s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva č.: 7/1000214062 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000214062
0,00 € NZ Rail s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.