Centrálny register zmlúv

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Rámcová zmluva č. Z56240001 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov
O-12/2024
0,00 € EBA, s.r.o. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M829-421-19 zo dňa 14.04.2020
IROP-D1-302041-421-19
6 629 481,99 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva číslo: 152162/1/2023
E-3/2024
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r. o. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Február 2024
Dodatok č.13 k servisnej zmluve č.209008 zo dňa 02.09.2009
D-1/2024
0,00 € USYS Slovakia, s.r.o. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o propagácii a reklame
O-9/2024
200,00 € Obec Belá-Dulice Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o propagácii a reklame
O-13/2024
200,00 € Obec Sklabiňa Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
O-10/2024
0,00 € Obec Turčianske Jaseno Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o úprave vzájomných práva a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich VV _O-11/2024
O-11/2024
0,00 € Obec Turčianske Jaseno Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
O-5/2024
0,00 € Mesto Martin Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o propagácii a reklame
O-8/2024
200,00 € Obec Karlová Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu
O-6/2024
0,00 € VODAKAN, s.r.o. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Zmluva o úprave vzájomných práva a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiac verejných vodovodov
O-7/2024
0,00 € VODAKAN, s.r.o. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Január 2024
Zmluva o propagácii a reklame
O-3/2024
100,00 € Obec Ondrašová Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Január 2024
Dodatok Zmluvy č. 018ZA2014JU o poskytovaní verejných služieb
O-130/2023
1 224,00 € SWAN, a.s. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Január 2024
Zmluva o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
35/2024
0,00 € Mesto Martin Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
O-135/2024
58,50 € Blanárik Miroslav, Blanáriková Anna Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
O-133/2024
78,00 € Bosík Ivan, Bosíková Darina Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
O-134/2024
97,50 € Černák Juraj, Černáková Viktória Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
O-136/2024
422,50 € Hogh Jozef Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
O-132/2024
0,00 € Obec Horná Štubňa Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.