Centrálny register zmlúv

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Výmena garážových dverí
31/23/Rk/P
6 052,80 € STAVPOČ s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
14. September 2023
Nákup a dodanie 2ks používaných pažiacich boxov Minibox s nadstavbou.
33/Rk/23/T
10 560,00 € LPN s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
8. September 2023
Zmluva o reklame.
37/23/Rk/R
1 500,00 € BARTOLOMEJ, občianske združenie Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
8. September 2023
Kúpna zmluva. Odpredaj ojazdeného MV, používanej PC zostavy a používaného MT.
40/23/Rk/T
4 577,00 € Ing. Milan Mojš Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
25. August 2023
Vodná stavba : Potok - odkanalizovanie obce.
39/23/RK/ZBZ
0,00 € Bešeňová - Potok, združenie obcí Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
22. August 2023
Navýšenie ceny za zhotovenie diela.
01/23/P
1 969,00 € HAES s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
22. August 2023
Poskytnutie odborných služieb súvisiacich s predložením Žiadosti o poskytnutie NFP. Stavba:Potok-odkanalizovanie obce.
230818
19 200,00 € EUPC s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
14. August 2023
ZMLUVA O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY PRE LOKÁLNY ZDROJ.
4600068734
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
14. August 2023
ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ.
38/23/Rk/PP
0,00 € Bešeňová - Potok, združenie obcí Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
4. August 2023
Zmluva o reklame.
35/23/Rk/R
1 400,00 € AEROKLUB Ružomberok Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
4. August 2023
Zmluva o reklame.
36/23/Rk/R
200,00 € Občianske združenie Ružomberské schody Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
13. Júl 2023
Nájom hmotného majetku na pozemkoch katastra obce Martinček.
34/23/Rk/N
200,00 € Obec Martinček Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
13. Júl 2023
Dielo : "Liptovská Štiavnica, rekonštrukcia vodovodného potrubia - riadený pretlak".
32/23/Rk/P
38 734,33 € HAES s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
7. Júl 2023
ČS skládka komunálneho odpadu Biela Púť - diaľkový monitoring a ovládanie.
28/23/Rk/P
18 000,00 € TRELLIS a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
7. Júl 2023
ZMLUVA O VÝKUPE ELEKTRINY.
23VYRP199
0,00 € Greenlogy a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
22. Jún 2023
Zmluva o dielo. Kosenie trávnatých plôch a odstraňovanie náletových drevín.
19/2023/Rk/P
250,00 € MALM, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
16. Jún 2023
Nákup a dodávka vodárenského materiálu. Navýšenie jednotkových cien materiálu a predĺženie platnosti zmluvy.
DODATOK č. 02/23/T ku KZR 12/19/Rk/T
0,00 € RONDOM ZaZ, spol. s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
16. Jún 2023
Nákup a dodávka vodárenského materiálu. Navýšenie jednotkových cien materiálu a predĺženie platnosti zmluvy.
DODATOK č. 02/23/T ku KZR 13/19/Rk/T
0,00 € RONDOM ZaZ, spol. s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
16. Jún 2023
Nákup a dodávka vodárenského materiálu. Navýšenie jednotkových cien materiálu a predĺženie platnosti zmluvy.
DODATOK č. 02/23/T ku KZR 14/19/Rk/T
0,00 € RONDOM ZaZ, spol. s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
16. Jún 2023
Nákup a dodávka vodárenského materiálu. Navýšenie jednotkových cien materiálu a predĺženie platnosti zmluvy.
DODATOK č. 02/23/T ku KZR 15/19/Rk/T
0,00 € RONDOM ZaZ, spol. s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.