Centrálny register zmlúv

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2023
Asfaltovanie komunikácií.
Dodatok č. 03/23/P
0,00 € RILINE, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
21. Marec 2023
Vodná stavba "Bešeňová - odkanalizovanie Agropodniku" v rámci stavebného objektu "Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie".
0422303/IP2023/Bešeňová
0,00 € Obec Bešeňová Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
20. Marec 2023
Zmluva o reklame.
09/23/Rk/R
150,00 € Občianske združenie Ružomberské schody Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
20. Marec 2023
ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov prostredníctvom MOL Group GOLD kariet SLOVAKIA SOS spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie.
20039447
50 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
17. Marec 2023
Zabezpečenie prezencie a hlasovania akcionárov na VZ.
016/2023
1 040,00 € A.S.Partner, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
17. Marec 2023
Úprava vzájomných vzťahov účastníkov Dohody súvisiacich s umiestnením stavby "Rozšírenie VV a VK v k. ú. Ružomberok v cestnom telese cesty I. triedy I/59.
020/2023
0,00 € ODEKO RK-Hríby, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
17. Marec 2023
Dodávka a montáž fotovoltaickej elektrárne na ČOV Rojkov.
07/23/Rk/P
30 350,00 € SR SOLAR SK, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
17. Marec 2023
Protikorózna ochrana potrubia.
DODATOK č. 02/23/P.
4 205,88 € Prvá korózna spol. s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
1. Marec 2023
Zriadenie vecného bremena na pozemok 805/2, 805/3 Martinček.
01/ZoZVB/2023
1 470,00 € Podskubová Jozefína Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
1. Marec 2023
Zriadenie vecného bremena na pozemok 805/1, Martinček
02/ZoZVB/2023
1 890,00 € Ing. Jarabák Marián Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
28. Február 2023
Zmluva o reklame
08/23/Rk/R
5 000,00 € Zväz slovenských fotografov Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
22. Február 2023
Zmluva o reklame.
04/23/Rk/R
300,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č. 53 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
22. Február 2023
Zmluva o reklame.
05/23/Rk/R
500,00 € Mestská organizácia JDS /mestská organizácia Ružomberok/ Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
22. Február 2023
Zmluva o reklame.
06/23/Rk/R
500,00 € OZ Centrum Belanov Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
17. Február 2023
Rozbory pitných vôd, odpadových vôd a kalov.
Dodatok č. 02/23/P
0,00 € LL, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
13. Február 2023
Predaj ojazdeného MV FORD INTERNATIONAL 7400, RK173AR.
02/23/Rk/T
8 000,00 € Autodoprava Gajdoš s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
8. Február 2023
Zmluva o reklame.
03/23/RK/R
300,00 € DENNÉ CENTRUM Klub dôchodcov Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
8. Február 2023
Zabezpečenie služby MKB.
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽBY č. 04/21/Rk/S.
677,00 € AXENTA s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
6. Február 2023
Predĺženie platnosti zmluvy.
DODATOK č. 03/23/S
0,00 € iGEO s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
6. Február 2023
Mení sa cena a platové podmienky, dodacie podmienky a termín plnenia a predĺženie platnosti zmluvy.
DODATOK č. 03/23/T
0,00 € Sensus Slovensko a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.