Centrálny register zmlúv

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Laboratórne rozbory vôd a kalov.
03/24/Rk/P
0,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
7. Február 2024
Montáž cisternovej nadstavby na podvozok.
Dodatok č. 01/24/Rk/T
0,00 € STS KOVO, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
7. Február 2024
navýšenie cien
Dodatok č. 12
634,12 € USYS Slovakia, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
7. Február 2024
navýšenie cien
DODATOK č. 14
1 197,43 € USYS Slovakia, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
5. Február 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Auto & Voľnosť - Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila.
9661000765
1 047,44 € UNIQA pojišťovna, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
1. Február 2024
Oprava a overenie vodomerov.
DODATOK č. 04/24/P
0,00 € MENERT spol. s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
31. Január 2024
Geodetické práce.
DODATOK č. 04/24/S
0,00 € iGEO s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
18. Január 2024
Združená dodávka elektriny pre potreby VSR, a.s. na ondobie 2025-2026
47734/2023/c2/3
0,00 € ZSE Energie, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
16. Január 2024
Zriadenie vecného bremena.
05/ZoZVN/2023
55,00 € Poľnohospodárske družstvo Likavka Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
16. Január 2024
Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov o spolufinancovaní výdavkov na uskutočnenie realizácie vodovodu a splaškovej kanalizácie.
04229135/2024/Stankovany
171 468,00 € Obec Stankovany Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
16. Január 2024
Realizácia diela IBV POD JASENIE - Dažďová kanalizácia
01_2024_Rk_P
56 000,09 € Obec Stankovany Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
11. Január 2024
Poskytovanie právnych služieb
01/24/Rk/S
1 400,00 € CONSULTA s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
11. Január 2024
Vysporiadanie vlastníckych a užívacích práv k pozemkom
02/24/Rk/S
125,00 € CONSULTA s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
5. Január 2024
Kúpna zmluva č. 49/23/Rk/T. Kúpa MV ŠKODA KODIAQ.
49/23/Rk/T
58 982,00 € IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
3. Január 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
9661000766
6 258,84 € UNIQA pojišťovna, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
3. Január 2024
Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny do OM VSR, a.s..
47734/2023/C2
0,00 € ZSE Energia, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
18. December 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY Auto & Voľnosť - Havarijné poistenie vozidiel KASKO Flotila.
9661000815
1 047,44 € UNIQA pojišťovna, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
18. December 2023
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV PZP Flotila.
9661000814
118,32 € UNIQA pojišťovna, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
6. December 2023
Kúpna zmluva. Odpredaj pozemku CKN parc. č. 7673/18 zapísaný na LV č. 2050 pre stavbu :"Inžinierske siete IBV Gejdák".
093/2023
6 400,00 € Mesto Ružomberok Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
29. November 2023
Zasielanie dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty. Doplnenie cenovej ponuky.
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb číslo 201504_012
0,00 € Unifiedpost s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.