Centrálny register zmlúv

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb. Využívanie služby eGov-Zmluvy, služba je určená na zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
064/2022
240,00 € eGov Systems spol s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
7. November 2022
Zmluva o budúcej Zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejnému vodovodu a k verejnej kanalizácii
055/2022
1,00 € Frances, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
16. November 2022
DODATOK č.02/22/T ku Kúpnej zmluve rámcovej č. 21/19/Rk/T.
02/22/T
0,00 € Hawle s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
8. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k hmotnému majetku a k nehnuteľnostiam
33/22/Rk/T
1,00 € HOREZZA, a.s. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
15. November 2022
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE HAVARIJNÉ POISTENIE AUTO KOMPLET
5729177737
670,36 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
8. November 2022
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovské Sliače, C KN p. č. 4525/5, 4535/1, 4535/3 a 4536
ZVB/02/2022
1 011,30 € Melek Peter a Meleková Zuzana Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
6. December 2022
Vymedziť ciele, oblasti a formy spolupráce medzi zmluvnými stranami tak, aby bolo zabezpečené zachovanie jedinečnej svetovej hodnoty lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.
747/2022
0,00 € Mesto Ružomberok Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
10. November 2022
Zmluva o reklame
32/22/Rk/R
200,00 € Miestny odbor Matice slovenskej Stankovany Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
11. November 2022
Zmluva o reklame
35/22/Rk/R
100,00 € Motortech Racing Team o. z. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
10. November 2022
Zmluva o reklame.
31/22/Rk/R
200,00 € Občianske združenie Ružomberské schody Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
4. November 2022
Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov a o spolufinancovaní výdavkov na realizáciu vodnej stavby.
0422102/IP2022/VSR
2 000,00 € obec Hubová Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
15. November 2022
ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ REALIZÁCIE KANALIZÁCIE
0422295/2022/kanál_Ivachnová
20 000,00 € Obec Ivachnová Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
4. November 2022
Zmluva o reklame
28/22/Rk/R
1 000,00 € obec Liptovské Sliače Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
15. November 2022
ZMLUVA O DIELO. Oprava kanalizácie.
726/2022
21 834,01 € Okresný súd Ružomberok Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
6. December 2022
Zriadenie vecného bremena k pozemkom v k. ú. Liptovský Michal, parcely E-KN 34/1, E-KN 40/1, E-KN 47/2, a E-KN 56
ZVB/03/2022
342,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Michal Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
10. November 2022
Zmluva o budúcej Zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii
056/2022
1,00 € STAVEBNINY PAPAJÍK s. r. o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
11. November 2022
Kúpna zmluva. Predaj ojazdeného motorového vozidla.
34/22/Rk/T
5 000,00 € Šlachta Martin Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
10. November 2022
Zmluva o dielo. Oprava krytu vozovky - Černová, ul. Nová.
30/22/Rk/P
58 795,50 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s. r. o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
24. November 2022
Zmluva o reklame.
37/22/Rk/R
1 000,00 € Tanečné štúdio MAESTRO Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
4. November 2022
Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete.
29/22/Rk/S
0,00 € Wi -Telecom, s.r.o. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.