Centrálny register zmlúv

Dodatok č. 1 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 11/2021/7.7 na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Identifikácia dodatku

  • Číslo dodatku: Dodatok č.1
  • Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Dodávateľ: Gymnázium Andreja Sládkoviča
  • Názov dodatku: Dodatok č. 1 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 11/2021/7.7 na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
  • Poznámka: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí buď dňom uplynutia Doby udržateľnosti projektu, alebo dňom uplynutia 3 rokov odo dňa schválenia Záverečnej správy o programe MZV NK, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

Dátum

  • Dátum podpisu: 09.01.2023
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2023 12:00
  • Dátum účinnosti: 11.01.2023
  • Dátum platnosti do: neuvedený
  • Suma na zmluve: 22 212,00 €
Návrat späť na zmluvu