Centrálny register zmlúv

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/116/ZVP039
3 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Fond kultúry n.f.
20. November 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/117/ZVP040
4 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Fond kultúry n.f.
13. November 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek
2023/115/ZVP038
2 400,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Fond kultúry n.f.
13. November 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek
2023/114/ZVP037
2 200,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Bruty
6. November 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/111/ZVP035
2 200,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Tvrdošovce
6. November 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla Ifjú Szivek
2023/112/ZVP036
250,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek PRO TURDESQUED
30. Október 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o verejnom vystúpení tanečného divadla
2023/113/ZBZ032
18 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek TREPP o.z.
30. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/110/ZVP034
2 200,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Tešedíkovo
9. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/106/ZVP031
2 200,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Svodín
9. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/099/ZVP024
2 700,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali
9. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/098/ZVP023
2 200,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mestské kultúrne stredisko Moldava nad Bodvou
9. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/107/ZVP032
4 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Záujmové združenie Spektrum
9. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/105/ZVP030
2 000,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Klub dôchodcov Nového storočia Štúrovo
9. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/103/ZVP028
2 500,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Mestské kultúrne stredisko
9. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/100/ZVP025
200,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava
9. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/109/ZVP033
2 500,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Fond kultúry n.f.
6. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/101/ZVP026
2 500,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Obec Plešivec
6. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/102/ZVP027
2 500,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Streda nad Bodrogom
6. Október 2023
Zmluva o verejnom predstavení Tanečného divadla
2023/104/ZVP029
11 400,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Dolnohronské rozvojové partnerstvo O.Z.
3. Október 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2023/097/ZOS004
500,00 € Bázis – maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku Tanečné divadlo Ifjú Szivek