Centrálny register zmlúv

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu Erasmus+ ČÍSLO ZMLUVY – 2022-1-SK01-KA171-HED-000074092

Identifikácia dodatku

  • Číslo dodatku: Dodatok č.1
  • Obstarávateľ: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
  • Dodávateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Názov dodatku: Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu Erasmus+ ČÍSLO ZMLUVY – 2022-1-SK01-KA171-HED-000074092
  • Poznámka: rozpočtové presuny

Dátum

  • Dátum podpisu: 16.08.2023
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2023 11:38
  • Dátum účinnosti: 18.08.2023
  • Dátum platnosti do: 31.07.2025
  • Suma na zmluve: 184 890,00 €
Návrat späť na zmluvu