Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
November
2018
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
OU-PO_ZM_MPO-237-2018_2018
120,00 € Okresný úrad Prešov Slovenská republika, Detský domov Prešov
17.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. 382 /OKNP-S/2018
382 /OKNP-S/2018
0,00 € Detský domov Prešov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Február
2018
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu
034/2018
0,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Detský domov Prešov
6.
Október
2017
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
28.09.2017
0,00 € Detský domov Prešov Spojená škola, Chminianske Jakubovany
18.
September
2017
Dohoda o skončení Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov
č. 2/2016
0,00 € Slovenská republika Detský domov Prešov Slovenská republika Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12.
Apríl
2017
DOHODA číslo 17/37/051/119 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
QZMLUVA PO Dohoda 17-37-051-119
0,00 € Detský domov Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10.
Január
2017
Zmluva o postúpení pohľadávok štátu č. 1/2016/DeD Prešov
Z1700019
0,00 € Detský domov Prešov Slovenská konsolidačná, a.s.
14.
September
2016
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 2/2016
2/2016
0,00 € Slovenská republika Detský domov Prešov Slovenská republika Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Júl
2016
Dohoda číslo 16/37/051/249 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č. 16/37/051/249
0,00 € Detský domov Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
4.
December
2015
Dohoda číslo 278/§51/2015 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda číslo 278/§51/2015
0,00 € Detský domov Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25.
Jún
2015
Delimitačný protokol detský domov Prešov-zaslanie
02730/2014-UVDP-U00048/14.00
0,00 € Detský domov Prešov Slovenský pozemkový fond
24.
Jún
2015
Zmluva o výpožičke č. 7/2015
7/2015
0,00 € Slovenská republika, Detský domov Prešov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
15.
Máj
2015
Dohoda o refundácii nákladov č. 20/2015
28/2015
0,00 € Detský domov Prešov Inštitút pre výskum práce a rodiny
30.
December
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy podľa §51 zákona č. 5/2004 Z.z.
364/§51/2014/PO
0,00 € Detský domov Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.
Júl
2014
Dodatok č.1 k dohode -135-§51-2014
Dodatok č.1 k dohode - 135-§51-2014
0,00 € Detský domov Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
Máj
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda-135-§51-2014
0,00 € Detský domov Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3.
December
2013
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
VOB/32/2013-VOB_OVO 53259
0,00 € Detský domov Prešov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30.
Október
2013
Dohoda o zabezpečeni podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchadzačov o zamestnanie
273/§51/2013/PO
0,00 € Detský domov Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3.
Október
2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu
3623/2013-M_ODSMAP
1 184,00 € Detský domov Prešov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
14.
August
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP 74/OKMPESF/2013/NP DEI/Detský domov Prešov
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP 74/OKMPESF/2013/NP DEI/Detský domov Prešov
22 756,16 € Detský domov Prešov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
1 2 »