Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 403/2014 (u nájomcu) uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení

Dátum:

Dátum zverejnenia:28.02.2014
Dátum uzavretia:26.02.2014
Dátum účinnosti:01.03.2014
Dátum platnosti do:28.02.2017

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5,
IČO:42134943
Dodávateľ:BUDOVA s.r.o.
Račianska 109/B, 831 02 Bratislava
IČO:35826665
Názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 403/2014 (u nájomcu) uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
Číslo zmluvy:403/2014
Poznámka:mesačné nájomné - 276,00 € + DPH; zmluva sa uzatvára na dobu 36 mes. odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania sumy predpokladanej hodnoty zák. vo výške 20 000,00 € bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Stav:Doplnená
CRZ ID:#1280150
Posledná zmena:28.02.2014

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 11 923,20 €
Celková čiastka: 11 923,20 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
28.
Február
2014
Príloha č. 1
-
0,00 € BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
4.
Marec
2014
Príloha č. 3
-
0,00 € BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
25.
Apríl
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 403/2014 (u nájomcu) uzavretej v zmysle ust. § 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a § 3 a nasl. zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebyt. priestorov v plat. znení
01/403/2014
0,00 € BUDOVA s.r.o., Račianska 109/B, 831 02 Bratislava, IČO: 35826665 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Vystavil: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Zobrazenia: 3x (za posledných 30 dní)