Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400537


Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:0400537
Objednávateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Dodávateľ:Občianske združenie MAS LEV, o. z.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400537
Zobrazenia: 3x