Zmluva č. 1511/2014 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Dátum:

Dátum zverejnenia:17.07.2014
Dátum uzavretia:16.06.2014
Dátum účinnosti:Zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Školou na webovom sídle: http://spos231ssv.edupage.org/zmluvy/?ftt=z&ftr=2014&ftm=&ftv=&zac=0, t.j. 17.06.2014
Dátum platnosti do:30.11.2015

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5,
IČO:42134943
Dodávateľ:Základná škola - organizačná zložka Spojenej školy, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO:42232228
Názov zmluvy:Zmluva č. 1511/2014 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Číslo zmluvy:1511/2014
Poznámka:národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“ (ITMS kód Projektu: 26110130546); v prípade predĺženia realizácie Projektu sa doba trvania Zmluvy automaticky predlží
CRZ ID:#1448734
Posledná zmena:17.07.2014

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €
Vystavil: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Zobrazenia: 3x (za posledných 30 dní)