Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400538


Dátum účinnosti:03.09.2014
Dátum platnosti do:14.01.2019
Suma na zmluve:39800 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:0400538
Objednávateľ:Pôdohospodárska platobná agentúra
Dodávateľ:Občianske združenie MAS LEV, o. z.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400538
Zobrazenia: 2x