Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku


Dátum účinnosti:23.06.2015
Dátum platnosti do:neuvedené
Suma na zmluve:0 €

Identifikácia dodatku

Číslo dodatku:036/2014/4.1/OPVaV/D01
Objednávateľ:Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Dodávateľ:GA Drilling, a.s.
Názov dodatku:Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zobrazenia: 6x