Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/27/50J/38-NS
5 635,44 € Obec Banská Belá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Október
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/27/50J/41-NS
12 631,32 € Obec Krahule Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
21.
Október
2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 6 k Z/BTS/DOP-KAK/84/2015
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) INSPEKTA SLOVAKIA, a.s.
21.
Október
2019
Dohoda č.19/08/051/125 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP ,,Absolventská prax štartuje zamestnanie"
Dohoda č.19/08/051/125/TT
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
21.
Október
2019
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
328/2019
79,00 € Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik Národné osvetové centrum
21.
Október
2019
Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
Rámcová kúpna zmluva č. 22/2019
0,00 € Elektro Friebert s. r. o. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
21.
Október
2019
Turček, odstránenie havarijného stavu
2632/6470/2019
214 117,04 € Swietelsky Slovakia, spol s .r.o. BA Ing. Juraj Marko Slovenská správa ciest, Bratislava
21.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 1024/2019 RE
600,00 € Mgr. Magerčiaková Mariana, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
21.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
6434/2019/5400/035
10 368,00 € O2 Business Services, a. s. Železnice Slovenskej republiky
21.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 35/2019
R-11574/2019
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Orémusz, spol. s r.o.
21.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201931419_Z
129 000,00 € WIRTUOS, s. r. o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931511_Z
44 280,00 € MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
21.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SAŽP ORP/2019/177
34 200,00 € IMPRESSIA s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
21.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931523_Z
2 000,00 € Maroš Bračok - ONE.NET Novohradské osvetové stredisko
21.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201931383_Z
2 320,00 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
21.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931430_Z
3 216,00 € EUROGASTROP s.r.o. Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
21.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931355_Z
1 496,88 € Berndorf Sandrik s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931340_Z
430,79 € Henrich Sonnenschein - ITSK Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931503_Z
1 314,00 € 3MON, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
21.
Október
2019
Dohoda č. 19/29/051/83 zo dňa 21.10.2019 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/29/051/83
0,00 € Marian Lupták - POTRAVINY SMART SHOP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »