Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
13/19
0,00 € SLOVCLEAN a.s. Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Bratislava
18.
Máj
2019
Zmluva o krátkodobom podnájme a poskytovaní služieb č. 028_2019_N
028_2019_N
432,26 € Štátna filharmónia Košice Jantárový štvorlístok, o.z.
17.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 0008/2019/ORTT/KoM
0008/2019/ORTT/KoM
7 604,00 € DT - Slovenská výhybkáreň, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
Máj
2019
Zmluva č. 14/2019/ÚIVP
14/2019/ÚIVP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Magyar Vasúti Áruszállíto Korlátolt Felelőségű Társaság
17.
Máj
2019
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2019/1147
24,00 € Slovenské národné múzeum Viliam Matašeje
17.
Máj
2019
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2019/1182
28,00 € Slovenské národné múzeum Roland Kúcs
17.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40038
1 375,00 € Michaela Katrenčinová, Juraj Káčerík Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40101
1 350,00 € Otakar Šedlbauer, Andrea Šedlbauerová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40232
1 500,00 € Martin Masarik, Jana Masariková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
40079
1 500,00 € Attila Viderman Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
39864
1 750,00 € Anna Pápayová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2019
Zmluva o dielo č. 165/2019
165/2019
19 900,00 € M KREO MEDIA, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019, č. zmluvy 182/2018/2019
UPJŠ - 416/2019
990,00 € Mgr. Peter Kolarčik, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
Máj
2019
Dodatok č. 15 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č.77NSP1000517
77NSP1000517
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17.
Máj
2019
zmluva o dielo
4696/2019/5400/027
2 987 500,00 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
17.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-49-150/2019
10,40 € MUDr. Jaroslava KRÍDLOVÁ Ministerstvo obrany
17.
Máj
2019
zmluva o dielo
5192/2019/5400/054
1 278,95 € HP plus s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-41-41/2019
5,80 € Ing. Miroslav FÁZIK Ministerstvo obrany
17.
Máj
2019
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č.16/2019/SK UNESCO
1130001309
0,00 € Katarína Komenská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G č. 78/2018
45/2019
0,00 € Slovenské národné múzeum Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »