Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
162019
8 500,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre
13.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
172019
8 500,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre
12.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16137-2
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anton Sivčák
12.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16136-1
144,10 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mária Tkáčová
12.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16139-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Anton Sivčák
12.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
16135-1
168,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Elnura Abdurasulova
11.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/054/306 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods.
19/41/054/306
0,00 € Obec Veľká Ida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_155/2019
IVES_ZM_R-155-2019_2019
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola
11.
Október
2019
Dodatok č. 10 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Nové Zámky
Z1900238
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Slovenská konsolidačná, a.s.
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
Cestovný príkaz: 158/2019
0,00 € JUDr. Václav Bednář, Ph.D. Justičná akadémia Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Splátkový kalendár - Dohoda o povolení splátok a odklade platenia č. 12/2019/9100
12/2019/9100
1 119,60 € Ondrej Bihál Železnice Slovenskej republiky
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45593
1 500,00 € Uhliarik Marek r. Uhliarik, Miroslava Uhliariková r. Šuttyová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
45897
1 750,00 € Mgr. Nina Miškárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o udelení sublicencie k počítačovému programu ITMS2014+ (číslo ÚPVII: 443/2019, číslo PPA: 22/2019/110)
982/2019
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11.
Október
2019
Rámcová zmluva o poskytovaní direct marketingových služieb
CRZ-4254863
0,00 € Direct Marketing, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
11.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 333/112/2019
333/112/2019
0,00 € TERAVA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
11.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
11.mpr-119-27/2019
12,52 € Mgr.Lenka MINICHOVÁ Ministerstvo obrany
11.
Október
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
48/2018-STA
705,00 € János Tóth, Prof.,RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
11.
Október
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
9/2019-STA
705,00 € Peter Csiba,RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
11.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 6/2019/IV.Q/02/360
5116/2019/LSR
17 100,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice Iveta Bergendi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »