Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Október
2020
Dodatok. č. 01663/2020-PNZ -P40512/11.04, ŠPAŇAN s.r.o.
01663/2020-PNZ -P40512/11.04
0,00 € ŠPAŇAN s.r.o. Slovenský pozemkový fond
1.
Október
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
212/NLC/2020-VO
0,00 € AMEDIS spol. s r.o. Národné lesnícke centrum
30.
September
2020
DODATOK č. 1 K RÁMCOVEJ ZMLUVE č. 269-NLC/2019/VO zo dňa 20. 09. 2019
229/NLC/2020-VO
31 200,00 € Octigon, a.s. Národné lesnícke centrum
30.
September
2020
Nájomná zmluva č. 1902/29-Pb
1902/29-Pb
1 500,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica GRYF reklamné štúdio, s.r.o.
30.
September
2020
Zmluva o Virtuálnom členstve v Inkubačnom programe a poskytnutí služieb s ním súvisiacich
913/2020/IP-R
0,00 € Laskka, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
30.
September
2020
Dohoda o o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
20/43/054/314
4 469,70 € NLB 1 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
30.
September
2020
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete
167-300-2020
0,00 € Obec Rohožník Slovenský hydrometeorologický ústav
30.
September
2020
uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
20/45/012/7
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Byšta
30.
September
2020
Dodávka tovaru v oblasti výpočtovej techniky
18/2020
0,00 € Preko spol. s.r.o. Spojená škola Mudroňová 1, Nitra
30.
September
2020
Zmluva o dielo č. 2/037/20
TvU-2020-PdF-52
172,84 € Mgr. Tomáš Godiš, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Pedagogická fakulta
30.
September
2020
Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. ZA_2020_505403_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1272_2020 Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. ZA_2020_505403_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Agro-Valaška s.r.o.
30.
September
2020
Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20/41/012/12
0,00 € Obec Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
30.
September
2020
D O H O D A č. 20/35/010/6 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení (ďalej len „dohoda“)
20/35/010/6
0,00 € Základná škola P. O. Hviezdoslava Snina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
30.
September
2020
Zmluva na dodanie tovaru č.VZ/2020
Zmluva na dodanie tovaru č.VZ/2020
11 547,90 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
30.
September
2020
Dohoda č. 20/07/54E/2352 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/07/54E/2352
0,00 € Miroslav Malý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
30.
September
2020
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
plrb-35-187/2020
18,04 € Ing. Miroslav ŠKAMLA Ministerstvo obrany
30.
September
2020
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania a o udelení licencie
233/O/2020
0,00 € KOMOS s.r.o Slovenské národné divadlo
30.
September
2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Apodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6236
0,00 € Metropol Group s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30.
September
2020
Zmluva č. ZA_2020_508703_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1277_2020 Zmluva č. ZA_2020_508703_HD_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Černovské drevenice, s. r. o.
30.
September
2020
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB BOZP, PO a PZS Z
29/9/2017
475,20 € Education, s.r.o. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »