Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Máj
2019
Poistná zmluva č. 2400173296
1/017/181/2019
3 180,60 € Generali Poisťovňa a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
9.
Máj
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0147
1/017/180/2019
0,00 € MUDr. Daša Banasová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
7.
Máj
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
5/017/179/2019
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6.
Máj
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0450
1/017/178/2019
0,00 € PhDr. Barbara Doricová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201914068_Z
62 625,60 € T+T, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2.
Máj
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
1/017/177/2019
Doplnená
0,00 € MUDr. Dávid Herle Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
30.
Apríl
2019
Dohoda o započítaní pohľadávok štátu
30042019
79 611,26 € Národná transfúzna služba SR Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29.
Apríl
2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 1/2019
1/2019
0,00 € Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
29.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913327_Z
3 880,00 € AUDY s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26.
Apríl
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo na servis zdvíhacích zariadení č. P 0147
P0147
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25.
Apríl
2019
Dohoda o urovnaní
017/5/2019/30
0,00 € Mesto Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
25.
Apríl
2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/22
017/1/2019/22
138 856,09 € STIJAF Group s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24.
Apríl
2019
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
1/017/171/2019
0,00 € MUDr. Mária Bugalová Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201913322_Z
146 640,00 € MED LEADER s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
Z201912704_Z
29 998,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23.
Apríl
2019
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
23042019
500,00 € Auto Becchi, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
23.
Apríl
2019
Kúpna zmluva č. 017/1/2019/17
017/1/2019/17
13 120,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16.
Apríl
2019
Kúpna zmluva č. 017/1/2019/18
017/1/2019/18
21 060,00 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12.
Apríl
2019
Zmluva č. 2019-0027 (017/1/2019/21) o zabezpečení skúšok dlhodobej stability zdrojov ionizujúceho žiarenia
017/1/2019/21
31 510,00 € Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
12.
Apríl
2019
Zmluva o dielo č. 017/1/2019/20
017/1/2019/20
64 325,56 € STIJAF Group s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »