Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Január
2018
Zmluva o zabezpečení opráv a údržby laboratórnych prístrojov
1/2018/Z
0,00 € Bc. Peter Bilisics BETIP Fakultná nemocnica Nitra
5.
Január
2018
Servisná zmluva
2/2018/Z
0,00 € MEDIOX s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
29.
December
2017
Zmluva o vykonaní servisu, údržby a opráv elektronických zariadení
196/2017/Z
0,00 € Ing. Miloš Ladický ELMED Fakultná nemocnica Nitra
22.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201769718_Z
71 830,00 € UNOTECH, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
13.
December
2017
Kúpna zmluva
Z201767164_Z
57 600,00 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
12.
December
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
188/2017/Z
0,00 € Zuzana Moravcová Fakultná nemocnica Nitra
12.
December
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
187/2017/Z
0,00 € Ing. Boris Mrekaj Fakultná nemocnica Nitra
12.
December
2017
Zmluva o výkone funkcie člena dozorného orgánu
189/2017/Z
0,00 € Mgr. Ervín Weiss, PhD. Fakultná nemocnica Nitra
6.
December
2017
Smlouva pro účastníky s místem podnikání ve Slovenské republice
184/2017/Z
0,00 € SEKK spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
6.
December
2017
Zmluva uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObZ
183/2017/Z
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Fakultná nemocnica Nitra
30.
November
2017
Kúpna zmluva
Z201763658_Z
13 200,00 € OPTOTEAM, s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
28.
November
2017
Dohoda o urovnaní
179/2017/Z
0,00 € DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
23.
November
2017
Kúpna zmluva
Z201761799_Z
9 178,80 € MB TECH BB s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
22.
November
2017
Kúpna zmluva
Z201761776_Z
2 399,00 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
22.
November
2017
Zmluva o vykonávaní servisných prác a preventívneho servisu zdravotníckych prístrojov
175/2017/Z
0,00 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica Nitra
9.
November
2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
168/2017/Z
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
9.
November
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
48/2017/D
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
6.
November
2017
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe č. 24/2017/FN
167/2017/Z
0,00 € PREVENTÍVA s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
27.
Október
2017
Dodatok k Dohode o VVP Biznis Partner nonstop
47/2017/D
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
27.
Október
2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
46/2017/D
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »