Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Január
2020
Darovacia zmluva
20/2018
700,00 € Ing. Peter Sloboda Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Dohoda o platení príspevkov
06/2019
900,00 € Evanjelická spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
237/OVS/2019
60,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Dohoda o platení príspevkov
28/2018
900,00 € Evanjelická spojená škola internátna Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Dohoda o poskytovaní výchovy a vzdelávania
18/2019
2 700,00 € Green Resort School - Občianske združenie Martiny Kmeťovej Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
12/2019
238,00 € O.Z.Fantázia detí Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
22/2018
0,00 € Raná starostlivosť, n.o. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
21/2018
0,00 € Raná starostlivosť, n.o. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o dobrovolnosti
24/2018
0,00 € Michal Maples Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
13/2019
182,00 € Občianske združenie BUBLINA Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ID374DSP01
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12459010
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služieb
11/2019
180,00 € Občianske združenie BUBLINA Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu
2020167PCO
335,00 € Defense Pro, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
2019/SZ 1903/TB
102,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu
9613/2019-M_ODSM 8666/2019
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Dohoda o pristúpení k Rámcevej dohode
8669/2019-M_OIKT
0,00 € PERGAMON spol. s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
16446/2017-M_ODSM 33836/2017
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa
31753485/1-3/19
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
27.
Január
2020
Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya
P1375/2015-2018
23,60 € MAGNA ENERGIA a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »