Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2017
Darovacia zmluva
20/2017
200,00 € Koala Tours, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
14.
November
2017
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
17/01/010/27
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
9.
November
2017
Darovacia zmluva
112/17_SONDER
500,00 € VOLKSWAGEN SLOVAKIA Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
5.
Október
2017
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny
16446/2017-M_ODSM
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
5.
Október
2017
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny
1131VP_ZSD/2017E
0,00 € Business Commercial Finance, s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
20.
September
2017
Dohoda o platení príspevkov
13/2017
108,50 € Evanjelická spojená škola Internátna Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
18.
September
2017
Zmluva o dielo
12/17
178 626,84 € TOP – INTERIER Topoľčany s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
11.
August
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie
11/2017
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
25.
Júl
2017
Darovacia zmluva
102017
0,00 € Swiss Re Management AG, organizačná zložka Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
24.
Júl
2017
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
136/OVS/2017
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny BA Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
13.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí služieb
08/2017
65,00 € Občianske združenie BUBLINA Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
8.
Jún
2017
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb
07/2017
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
13.
Apríl
2017
Dohoda
16/01/010/55
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
13.
Apríl
2017
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa
052017
336,00 € Diagnostické centrum Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
13.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí služieb
06/2017
240,00 € Občianske združenie BUBLINA Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
13.
Apríl
2017
Zmluva o poskytnutí služieb
03/2017
2 387,00 € O.Z. Fantázia detí Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
15.
Marec
2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke
274/OSV/2015
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
14.
Február
2017
Dohoda o umiestnení dieťaťa do špeciálneho výchovného zariadenia
012017
105,30 € Reedukačné centurm Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
20.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
19/2016
990,00 € Nezisková organizácia Jobintegra Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
1.
December
2016
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra
16/2016-18/2016
100,80 € Reedukačné centurm Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »