Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
December
2015
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
15/01/010/47
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
15.
December
2015
Darovacia zmluva
25/2015
500,00 € Nadácia pre deti Slovenska Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
26.
November
2015
Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí canisterapeutických služieb
24/2015
0,00 € DOGGIE s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
20.
Október
2015
Komplexné poistenie podnikateľov - Poistka
511073459
2 133,98 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
15.
Október
2015
Zmluva o nájme
ABO - 150359/1/2015
328,50 € Messer Tatragas, spol. s. r. o Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
29.
September
2015
Zamestnávateľská zmluva s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
2015477
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
29.
September
2015
Zmluva o štúdiu + Dodatok k Zmluve o štúdiu
212015
1 200,00 € Paneurópska súkromná pedagogická a sociálna akadémia - PaSA Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
31.
Júl
2015
Zmluva o poskytnutí služieb na Letný zážitkový detský tábor
192015
2 355,00 € Občianske združenie BUBLINA Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
29.
Júl
2015
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
274/OVS/2015
8 285,98 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
14.
Júl
2015
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie
172015
798,00 € OČKOLANDIA, s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
23.
Jún
2015
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
27076/2015
868 553,89 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
17.
Jún
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
15/2015/31753485-2
384,80 € Detské centrum Slovensko Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
17.
Jún
2015
Zmluva o poskytnutí služieb
14/2015/31753485
577,20 € Detské centrum Slovensko Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
9.
Jún
2015
Dodatok č, 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
CRZ-1894249
0,00 € TITUS - K ŽELEZNEJ STUDIENKE, s.r.o. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
26.
Máj
2015
Darovací smlouva
12/2015
0,00 € Alza.cz, a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
21.
Máj
2015
Zamestnávateľská zmluva
11/2015/31753485/BA 1953
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
21.
Máj
2015
Zamestnávateľská zmluva / Doplnkové dôchodkové sporenie
108004916
0,00 € Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
21.
Máj
2015
Zamestnávateľská zmluva
100010181
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
21.
Máj
2015
Dohoda
13/2014
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
13.
Máj
2015
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
19927/2015
471 025,76 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Detský domov STUDIENKA-CSS, Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »