Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Máj
2016
Darovacia zmluva
1133/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Špeciálna základná škola
6.
Máj
2016
Zmluva o uverejnení inzercie
6/2016
150,00 € Mediatel, s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
26.
Apríl
2016
Kolektívna zmluva
5/2016
0,00 € ZO OZ pri ŠZŠ Špeciálna základná škola Čierny Balog
22.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí grantu
4/2016
500,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Špeciálna základná škola Čierny Balog
16.
Marec
2016
Zmluva o dielo
3/2016
35 772,00 € PERSPECTIVES,s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
26.
Február
2016
Mandátna zmluva
2/2016
200,00 € DENEBOLA,s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
5.
Február
2016
Dodatok č. 1ku KZ na rok 2015
1/2016
0,00 € Špeciálna základná škola Čierny Balog Špeciálna základná škola Čierny Balog
17.
December
2015
Zmluva o dielo
7/2015
2 400,00 € Materj Giertli Špeciálna základná škola Čierny Balog
17.
December
2015
Zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku č. 212/CEZ-SK/2016
8/2015
0,00 € ČEZ Slovensko,s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
29.
November
2015
Zmluva č. 4/NP/ 1407 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
Zmluva č. 4/NP/ 1407 /2015
2 440,61 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Špec.základná škola
8.
Október
2015
Zmluva o poskytnutí programových licencií a služieb
5/2015
108,00 € ProCeS s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
8.
Október
2015
Zmluva o dielo
6/2015
83,65 € IVeS Košice Špeciálna základná škola Čierny Balog
7.
Október
2015
Zmluva o dielo č. R_94/2015
IVES_ZM_R-94-2015_2015
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Špeciálna základná škola Čierny Balog
18.
Jún
2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
2015_PKR_GR_010-229
736,80 € Metodicko-pedagogické centrum Špeciálna základná škola, Čierny Balog
10.
Jún
2015
Zmluva o uverejnení inzercie
4/2015
0,00 € MEDIATEL spol. s r. o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
15.
Máj
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
3/2015
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Špeciálna základná škola Čierny Balog
3.
Február
2015
Kolektívna zmluva
1/2015
0,00 € Špeciálna základná škola Čierny Balog Špeciálna základná škola Čierny Balog
29.
December
2014
Dodatok k zmluve č. 6
10/2014
0,00 € Špeciálna základná škola Brezno Špeciálna základná škola Čierny Balog
29.
December
2014
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru školské pomôcky
12/2014
0,00 € DAFFER, spol. s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
29.
December
2014
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru nábytok a zariadenie
11/2014
0,00 € DAFFER, spol. s.r.o. Špeciálna základná škola Čierny Balog
« 1 2 3 4 5 »