Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
Jún
2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7793673
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov, Púchov
19.
Jún
2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
A6464044
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov, Púchov
19.
Jún
2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
A7778912a
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov, Púchov
19.
Jún
2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
A6464044a
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov, Púchov
16.
Apríl
2014
Zmluva o uverejnení firmy uzatvorenej telefonicky
CON001224663
0,00 € Mediatel s.r.o Detský domov, Púchov
1.
Február
2014
Zmluva o poskytovaní služieb odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
1/2014
0,00 € Jozef Vítek – POLEŠKO Detský domov, Púchov
1.
Február
2014
Zmluva o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
2/2014
0,00 € POLEŠKO, s.r.o. Detský domov, Púchov
31.
December
2013
Zmluva o dodávke elektrickej energie
4041/2013
0,00 € Magna E.A., s.r.o. Detský domov, Púchov
31.
December
2013
Dohoda o pristúpení k rámcovej zmluve o dodávke elektriny
54974/2013
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Detský domov, Púchov
4.
November
2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejmých služieb
2028299821
0,00 € Slovak Telekom a.s Detský domov, Púchov
4.
November
2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejmých služieb
2028526729
0,00 € Slovak Telekom a.s Detský domov, Púchov
5.
Október
2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Zmluva o prevode správy majetku štátu
0,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Detský domov, Púchov
18.
August
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
74/OKMPESF/2013/NP
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
26.
Jún
2013
Poistná zmluva, Cestovné poistenie a asistenčné služby
6628493972
0,00 € Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. Detský domov, Púchov
7.
Jún
2013
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
P29602012110060
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Detský domov, Púchov
7.
Jún
2013
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
P29602012110059
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Detský domov, Púchov
31.
Máj
2013
MANDÁTNA ZMLUVA č. 151/OPROP/2013 uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
MANDÁTNA ZMLUVA č. 151/OPROP/2013
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Púchov
28.
Máj
2013
Mandátna zmluva č.151/OPROP/2013
151/OPROP/2013
0,00 € Ústredie práce, soc. vecí a rodiny Detský domov, Púchov
28.
Máj
2013
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov - IKT dodatok 6707640
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov - IKT dodatok 6707640
0,00 € Alpha Pro Tel s.r.o Detský domov, Púchov
28.
Máj
2013
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov - IKT dodatok 6707641
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov - IKT dodatok 6707641
0,00 € Alpha Pro Tel s.r.o Detský domov, Púchov
« 1 2 3 4 5 6 7 »