Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
August
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
74/OKMPESF/2013/NP
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
26.
Jún
2013
Poistná zmluva, Cestovné poistenie a asistenčné služby
6628493972
0,00 € Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. Detský domov, Púchov
7.
Jún
2013
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
P29602012110060
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Detský domov, Púchov
7.
Jún
2013
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
P29602012110059
0,00 € Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Detský domov, Púchov
31.
Máj
2013
MANDÁTNA ZMLUVA č. 151/OPROP/2013 uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
MANDÁTNA ZMLUVA č. 151/OPROP/2013
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov Púchov
28.
Máj
2013
Mandátna zmluva č.151/OPROP/2013
151/OPROP/2013
0,00 € Ústredie práce, soc. vecí a rodiny Detský domov, Púchov
28.
Máj
2013
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov - IKT dodatok 6707640
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov - IKT dodatok 6707640
0,00 € Alpha Pro Tel s.r.o Detský domov, Púchov
28.
Máj
2013
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov - IKT dodatok 6707641
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov - IKT dodatok 6707641
0,00 € Alpha Pro Tel s.r.o Detský domov, Púchov
28.
Máj
2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. zmluvy A3560891
A3560891
0,00 € Alpha Pro Tel s.r.o Detský domov, Púchov
28.
Máj
2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č. zmluvy A3560891 kód dodatku 6707613
A3560891 kód dodatku 6707613
0,00 € Alpha Pro Tel s.r.o Detský domov, Púchov
17.
Apríl
2013
Zmluva o poskytovaní služieb odborného poradenstva BOZPO a PO
1/ľé+š
0,00 € Jozef Vítek - Poleško Detský domov, Púchov
29.
Marec
2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
74/OKMPESF/2013/NP DEI
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Detský domov, Púchov
25.
Marec
2013
Zmluva o dielo č. 1/2013
01/2013
0,00 € Ing. Zuzana Jurigová Detský domov, Púchov
7.
Marec
2013
Vypracovanie projektovej dokumentácie Rekonštrukcia domu
02/2012
0,00 € Ing. Zuzana Jurigová Detský domov, Púchov
31.
Január
2013
Zmluva o poskytovaní služieb odborného pracovníka BOZP a PO
08/2012
0,00 € Jozef Vítek - POLEŠKO Detský domov, Púchov
3.
Január
2013
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode Le Cheque Dejeuner s.r.o
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode Le Cheque Dejeuner s.r.o
0,00 € Le Cheque Dejeuner s.r.o Detský domov, Púchov
19.
December
2012
Dodatok k zmluve o dielo č.1/2012
Dodatok k zmluve o dielo č.1/2012
0,00 € Ing. Zuzana Jurigová Detský domov, Púchov
19.
December
2012
Dodatok k zmluve o dielo č.2/2012
Dodatok k zmluve o dielo č.2/2012
0,00 € Ing. Zuzana Jurigová Detský domov, Púchov
17.
December
2012
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 3/2012
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 3/2012
0,00 € Ing. Zuzana Jurigová Detský domov, Púchov
5.
December
2012
Zmluva o pripojení k distibučnej sieti
8026041112
0,00 € SPP distribúcia a.s. Detský domov, Púchov
« 1 2 3 4 5 6 »