Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
December
2012
Zmluva o pripojení k distibučnej sieti
8027041112
0,00 € SPP distribúcia a.s. Detský domov, Púchov
17.
November
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom
105716975D110
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Detský domov, Púchov
14.
Október
2012
Dohoda o pristúpení k Rámcovej zmluve o kúpe kancelárskych potrieb
26805/2011-IV/5
0,00 € Xepap spol s.r.o. Detský domov, Púchov
25.
September
2012
Zmluva o dielo 2/2012
2 / 2012
0,00 € Ing. Zuzana Jurigová Detský domov, Púchov
25.
September
2012
Zmluva o dielo 3/2012
3 / 2012
0,00 € Ing. Zuzana Jurigová Detský domov, Púchov
25.
September
2012
Zmluva o dielo 1/2012
1 / 2012
0,00 € Ing. Zuzana Jurigová Detský domov, Púchov
27.
August
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A64644044
16,20 € Orange Slovensko, a.s. Detský domov, Púchov
17.
August
2012
Komplexné poisťenie malých podnikateľov
9872001040
247,94 € Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. Detský domov, Púchov
15.
August
2012
Zmluva o poskytnutí rekreácie
1/2012
0,00 € Očkolandia, s.r.o Sama Chalúpku, Detský domov, Púchov
24.
Apríl
2012
Zoznam vozidiel zaradených zo súboru
CRZ-489821
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Detský domov, Púchov
24.
Apríl
2012
: Poistná zmluva Chartis Auto
5450028300
0,00 € Chartis Europe S.A. Detský domov, Púchov
28.
Marec
2012
Zaradenie motorového vozidla
3553044425
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Detský domov, Púchov
28.
Marec
2012
Zaradenie prívesného vozíka
3553044425a
Doplnená
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Detský domov, Púchov
19.
Marec
2012
DOHODA číslo 48/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
2012_0320
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica Detský domov Púchov
16.
Marec
2012
Dodávka vody a odvádzanie odpadovej vody
12012009
0,00 € Považská vodárenská spolonosť a.s. Detský domov, Púchov
16.
Marec
2012
Poistná zmluva Chartis Auto
5450028286
0,00 € Chartis Europe S.A. Detský domov, Púchov
16.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
7208218
0,00 € SSE Stredoslovenská energetika a.s Detský domov, Púchov
16.
Marec
2012
Zmluva o dodávke plynu
6300186091
0,00 € SPP a.s. Detský domov, Púchov
16.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
7064073
0,00 € SSE Stredoslovenská energetika a.s. Detský domov, Púchov
16.
Marec
2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
7208219
0,00 € SSE Stredoslovenská energetika a.s Detský domov, Púchov
« 1 2 3 4 5 6