Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny
4/2019
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
3.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektrinydodávateľa
5/2019
0,00 € Stredoslovenská energetika , a.s. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
9.
August
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
3/2019
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
11.
Júl
2019
Zmluva o údržbe
2/2019
0,00 € Ing. Peter Petráš - IVPEK Centrum pre deti a rodiny Semeteš
11.
Júl
2019
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
316/OVS/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Semeteš
11.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní veejných služieb
A13452234
Doplnená
0,00 € Orange Slovenko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
70/OKNP-S/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Semeteš
20.
Február
2019
Zmluva o servise a správe sieťovej a počítačovej infraštruktúry
1/2019
0,00 € Technik - servis HB, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
14.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
R_2/2019
Doplnená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pre deti a rodiny Semeteš
6.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_2/2019
IVES_ZM_R-2-2019_2019
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Semeteš
20.
December
2018
Havarijné poistenie vozidla
9160095796
Doplnená
0,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Detský domov Semeteš
20.
December
2018
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9160095709
Doplnená
0,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Detský domov Semeteš
20.
December
2018
Poistenie právnej asistencie
9160095732
0,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Detský domov Semeteš
12.
December
2018
Zmluva č. 2019/08/BOZP-PO
2019/08/BOZP-PO
0,00 € Peter Priečko - KADAJA Detský domov Semeteš
12.
December
2018
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu
17/2018
0,00 € Miroslav Vavruš - MV Detský domov Semeteš
12.
December
2018
Kúpna zmluva
9919109807
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Detský domov Semeteš
12.
December
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 2018
15/2018
0,00 € Peter Priečko - KADAJA Detský domov Semeteš
12.
December
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov 2019
16/2018
0,00 € Peter Priečko - KADAJA Detský domov Semeteš
27.
November
2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A12844537
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Detský domov Semeteš
14.
November
2018
Kúpna zmluva
Z201848935_Z
21 199,00 € A - AUTO, s.r.o. Detský domov
1 2 3 »