Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Jún
2020
Zmluva o údržbe
2/2020
0,00 € Ing. Peter Petráš - IVPEK Centrum pre deti a rodiny Semeteš
28.
Apríl
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 735683-1
735683-1
0,00 € Global Network Systems s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
25.
Február
2020
Nájomná zmluva o nájme dopravného prostriedku uzatvorená podľa §630 a násled. § Obchodného zákonníka v platnom znení
1/2020
0,00 € A-Auto, s. r. o. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
20.
December
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (ďalej len "Zmluva o Službe") a Zmluva o predaji Zariadenia
9923578693
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
12.
December
2019
Zmluva o vykonávaní poradenstva a zabezpečení prác a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP a ochrany pred požiarmi(PO)
2020/08/BOZP-PO
0,00 € Peter Priečko - KADAJA Centrum pre deti a rodiny Semeteš
2.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu
8/2019
0,00 € Združenie TKO SEMETEŠ n. o. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
4.
November
2019
Zmluva o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu
7/2019
0,00 € Miroslav Vavruš, SHR Centrum pre deti a rodiny Semeteš
28.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku
6/2019
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Centrum pre deti a rodiny Semeteš
3.
Október
2019
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny
4/2019
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
3.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektrinydodávateľa
5/2019
0,00 € Stredoslovenská energetika , a.s. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
9.
August
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
3/2019
0,00 € GGFS s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
11.
Júl
2019
Zmluva o údržbe
2/2019
0,00 € Ing. Peter Petráš - IVPEK Centrum pre deti a rodiny Semeteš
11.
Júl
2019
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
316/OVS/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Semeteš
11.
Júl
2019
Zmluva o poskytovaní veejných služieb
A13452234
Doplnená
0,00 € Orange Slovenko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku
70/OKNP-S/2019
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Semeteš
20.
Február
2019
Zmluva o servise a správe sieťovej a počítačovej infraštruktúry
1/2019
0,00 € Technik - servis HB, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Semeteš
14.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
R_2/2019
Doplnená
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Centrum pre deti a rodiny Semeteš
6.
Február
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_2/2019
IVES_ZM_R-2-2019_2019
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Centrum pre deti a rodiny Semeteš
20.
December
2018
Havarijné poistenie vozidla
9160095796
Doplnená
0,00 € UNIQA poisťovňa a.s. Detský domov Semeteš
1 2 3 4 »