Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
62NFAS000411 Dodatok č. 24
0,00 € FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Október
2014
Zmluva o nájme č. 27/2014/FN
110/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Spoločnosť Zlatý vek, o.z.
5.
Október
2014
DOHODA O VZÁJOMNOM ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK
104/14
13 464,27 € Fakultná nemocnica Nitra Národná transfúzna služba SR
2.
Október
2014
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Operačného programu vzdelávanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom
105/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Eva Korčeková
2.
Október
2014
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Operačného programu vzdelávanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom
106/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra MUDr. Jana Krajčovičová
30.
September
2014
Dohoda o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia
103/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
25.
September
2014
Zmluva o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci Operačného programu vzdelávanie medzi prijímateľom a zamestnávateľom
101/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
23.
September
2014
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
99/2014/Z
13 464,27 € Fakultná nemocnica Nitra NTS SR
18.
September
2014
ZMLUVA O PODPORE ŠPECIALIZAČNÉHO ŠTÚDIA ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU VZDELÁVANIE MEDZI PRIJÍMATEĽOM A ZAMESTNÁVATEĽOM
67-2014
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
28.
August
2014
KÚPNA ZMLUVA
93/2014/Z
500 015,00 € Fakultná nemocnica Nitra Damipharm, s.r.o.
21.
August
2014
DOHODA O VZÁJOMNOM ZAPOČÍTANÍ POHĽADÁVOK
86/14
21 484,97 € Fakultná nemocnica Nitra Národná transfúzna služba SR
24.
Júl
2014
Zmluva o spolupráci č. 25/2014/FN
83/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra ABE-AS, spol s r.o.
30.
Jún
2014
Zmluva o nájme č. 18/2014/FN
74/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
30.
Jún
2014
Zmluva o nájme č. 24/2014/FN
76/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra KARDIOCENTRUM NITRA, s.r.o.
23.
Jún
2014
Zmluva o krátkodobom nájme č. 23/2014/FN
71/2014/Z
35,00 € Fakultná nemocnica Nitra Mgr. Ľudmila Foglová
23.
Jún
2014
Zmluva o nájme č. 20/2014/FN
72/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra JESSENIUS - diagnostické centrum, a.s.
18.
Jún
2014
Zmluva o nájme č. 22/2014/FN
69/2014/Z
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra GENET, s.r.o.
12.
Jún
2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 52/2009/FN o nájme hnuteľných vecí
143/1/2010
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
10.
Jún
2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 52/2009/FN o nájme hnuteľných vecí zo dňa 5.5.2010
24/2014/D
0,00 € Fakultná nemocnica Nitra Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
29.
Máj
2014
Zmluva o krátkodobom nájme č. 21/2014/FN
60/2014/FN
331,92 € Fakultná nemocnica Nitra Eli Lilly Slovakia s.r.o.
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »