Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Jún
2020
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1291/16/30 zo dňa 25. 04. 2016 (ďalej len „Dodatok č. 2“ )
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1291/16/30 zo dňa 25. 04. 2016 (ďalej len „Dodatok č. 2“ )
0,00 € Environmentálny fond Obec Papradno
25.
Máj
2020
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1152/13/10 zo dňa 16. 01. 2013
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1152/13/10 zo dňa 16. 01. 2013
0,00 € Environmentálny fond P + K s.r.o.
20.
Máj
2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 01/43/2020
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 01/43/2020
4 000,00 € Environmentálny fond Obec Bánov
11.
Máj
2020
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1021/09/10 zo dňa 09. 04. 2009
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1021/09/10 zo dňa 09. 04. 2009
0,00 € Environmentálny fond Autovrakovisko s. r. o.
11.
Máj
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1262/16/30 zo dňa 15. 03. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1262/16/30 zo dňa 15. 03. 2016
0,00 € Environmentálny fond Mesto Kremnica
4.
Máj
2020
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1068/10/10 zo dňa 17. 05. 2010 (ďalej len „Dodatok č. 3“ )
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1068/10/10 zo dňa 17. 05. 2010 (ďalej len „Dodatok č. 3“ )
0,00 € Environmentálny fond Autovrakovisko s. r. o.
3.
Apríl
2020
Z M L U V A č. Z01/2020 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2020
Z01/2020
200 000,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
20.
Marec
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1300/16/10 zo dňa 30. 05. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1300/16/10 zo dňa 30. 05. 2016
0,00 € Environmentálny fond Auto MAX Šurany s. r. o.
18.
Marec
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1276/16/10 zo dňa 06. 04. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1276/16/10 zo dňa 06. 04. 2016
0,00 € Environmentálny fond ZELKOV, s.r.o.
10.
Marec
2020
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1198/14/10 zo dňa 16. 07. 2014 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16. 06. 2015
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1198/14/10 zo dňa 16. 07. 2014 v znení dodatku č. 1 zo dňa 16. 06. 2015
0,00 € Environmentálny fond ZSNP RECYKLING, a.s.
4.
Marec
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1173/13/10 zo dňa 28.01.2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1173/13/10 zo dňa 28.01.2014
0,00 € Environmentálny fond Marián Ondrík
4.
Marec
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1351/16/30 zo dňa 31. 08. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1351/16/30 zo dňa 31. 08. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Bobot
2.
Marec
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1294/16/30 zo dňa 06. 06. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1294/16/30 zo dňa 06. 06. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Kálnica
11.
Február
2020
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1304/16/02 zo dňa 14. 06. 2016
D O D A T O K č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1304/16/02 zo dňa 14. 06. 2016
0,00 € Environmentálny fond Filter Technik Slovakia, s.r.o.
29.
Január
2020
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 4/2020/8.3
4/2020/8.3
0,00 € Environmentálny fond Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Január
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 140777 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 140777 08U02
0,00 € Environmentálny fond Obec Halič
23.
Január
2020
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1350/16/30 zo dňa 19. 09. 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1350/16/30 zo dňa 19. 09. 2016
0,00 € Environmentálny fond Obec Nová Bystrica
16.
Január
2020
Z M L U V A č. 178/2020 uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu obciam bez štatútu mesta a mikroregionálnym združeniam obcí bez štatútu mesta v rámci Programu obnovy dediny na rok 2020
Z M L U V A č. 178/2020
800 000,00 € Environmentálny fond Slovenská agentúra životného prostredia
14.
Január
2020
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 135155 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY č. 135155 08U01
0,00 € Environmentálny fond Obec Bílkove Humence
9.
Január
2020
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1270/16/30 zo dňa 16.05.2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1270/16/30 zo dňa 16.05.2016
0,00 € Environmentálny fond Mesto Žarnovica
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »