Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134124 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134124 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Maťovské Vojkovce
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134209 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134209 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Osikov
15.
August
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-21/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-21/2019-Če
4 200,00 € Environmentálny fond EKOČERGOV, a.s.
15.
August
2019
Z M L U V A č. 134487 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134487 08U03
110 000,00 € Environmentálny fond Obec Chotín
14.
August
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva č. 1299/16/10 – Z1 zo dňa 29. júna 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva č. 1299/16/10 – Z1 zo dňa 29. júna 2016
0,00 € Environmentálny fond INGEMAR s.r.o.
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134282 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134282 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Zemianske Sady
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134947 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134947 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Bojná
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134714 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134714 08U01
93 400,00 € Environmentálny fond Obec Pavlovce
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134590 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134590 08U01
155 000,00 € Environmentálny fond Obec Brusnica
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134699 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134699 08U02
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Nána
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134796 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134796 08U03
75 000,00 € Environmentálny fond Obec Trstená na Ostrove
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134899 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134899 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyškovce nad Ipľom
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134894 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134894 08U03
52 940,00 € Environmentálny fond Obec Janíky
12.
August
2019
Z M L U V A č. 134397 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134397 08U06
18 900,00 € Environmentálny fond Výskumný ústav vodného hospodárstva
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134822 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134822 08U0
55 000,00 € Environmentálny fond Obec Malá nad Hronom
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134735 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134735 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Ďurkov
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134835 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134835 08U03
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Chvojnica
9.
August
2019
Z M L U V A č. 135023 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135023 08U02
35 000,00 € Environmentálny fond Obec Komárovce
9.
August
2019
Z M L U V A č. 135074 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135074 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Tušice
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134434 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134434 08U03
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Biel
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »