Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
August
2019
Z M L U V A č. 134614 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134614 08U01
190 000,00 € Environmentálny fond Obec Petrovce nad Laborcom
7.
August
2019
Z M L U V A č. 134846 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134846 08U03
20 000,00 € Environmentálny fond Obec Dolné Srnie
7.
August
2019
Z M L U V A č. 134886 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134886 08U03
20 000,00 € Environmentálny fond Obec Silická Jablonica
7.
August
2019
Z M L U V A č. 135163 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135163 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Varín
7.
August
2019
Z M L U V A č. 134995 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134995 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Mokrance
6.
August
2019
Z M L U V A č. 134887 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134887 08U03
12 000,00 € Environmentálny fond Obec Čechy
6.
August
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti AP
Dohoda o hmotnej zodpovednosti AP
0,00 € Environmentálny fond Ing. Anton Pospíšek
5.
August
2019
Z M L U V A č. 134126 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134126 08U01
64 000,00 € Environmentálny fond Obec Hrčeľ
5.
August
2019
Z M L U V A č. 134893 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134893 08U03
49 932,00 € Environmentálny fond Obec Ostrov
5.
August
2019
Z M L U V A č. 134153 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134153 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Šemša
5.
August
2019
Z M L U V A č. 134891 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134891 08U03
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Horná Ždaňa
5.
August
2019
Z M L U V A č. 134374 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134374 08U02
30 000,00 € Environmentálny fond Obec Igram
5.
August
2019
Z M L U V A č. 134702 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134702 08U01
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Slatvina
5.
August
2019
Z M L U V A č. 135015 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135015 08U01
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Podhorie
5.
August
2019
Z M L U V A č. 134632 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134632 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Zemplínske Hámre
2.
August
2019
Z M L U V A č. 134827 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134827 08U01
85 000,00 € Environmentálny fond Obec Cabaj - Čápor
2.
August
2019
Z M L U V A č. 134929 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134929 08U03
75 000,00 € Environmentálny fond Obec Čeláre
2.
August
2019
Z M L U V A č. 134802 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134802 08U03
79 000,00 € Environmentálny fond Obec Ždaňa
2.
August
2019
Z M L U V A č. 134315 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134315 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Somotor
2.
August
2019
Z M L U V A č. 135017 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135017 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Nededza
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »