Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
September
2019
Z M L U V A č. 140525 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140525 08U02
191 725,00 € Environmentálny fond Obec Obeckov
24.
September
2019
Z M L U V A č. 140547 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140547 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Mesto Svidník
24.
September
2019
Z M L U V A č. 140381 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140381 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyšná Rybnica
24.
September
2019
Z M L U V A č. 140357 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140357 08U02
106 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyšný Hrabovec
23.
September
2019
Z M L U V A č. 134900 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134900 08U01
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Ipeľský Sokolec
23.
September
2019
Z M L U V A č. 140193 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140193 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Bežovce
23.
September
2019
Z M L U V A č. 140360 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140360 08U02
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Hažín nad Cirochou
23.
September
2019
Z M L U V A č. 134911 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134911 08U01
140 000,00 € Environmentálny fond Obec Rybník
23.
September
2019
Z M L U V A č. 140598 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140598 08U02
90 000,00 € Environmentálny fond Mesto Senec
23.
September
2019
Z M L U V A č. 140334 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140334 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Belža
20.
September
2019
Z M L U V A č. 140326 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140326 08U02
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Slovenský Grob
20.
September
2019
Z M L U V A č. 140278 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140278 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Mesto Hanušovce nad Topľou
20.
September
2019
Z M L U V A č. 140608 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140608 08U02
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Silická Jablonica
20.
September
2019
Z M L U V A č. 140384 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140384 08U02
20 000,00 € Environmentálny fond Obec Štefurov
20.
September
2019
Z M L U V A č. 140723 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140723 08U02
105 000,00 € Environmentálny fond Mestské kultúrne stredisko
20.
September
2019
Z M L U V A č. 140171 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140171 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Bánovce nad Ondavou
20.
September
2019
Z M L U V A č. 140458 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140458 08U02
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Stará Bystrica
20.
September
2019
Z M L U V A č. 135066 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135066 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Ladice
20.
September
2019
Z M L U V A č. 134759 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134759 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Baďan
20.
September
2019
Z M L U V A č. 140499 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
140499 08U02
170 000,00 € Environmentálny fond Obec Beloveža
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »