Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134421 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134421 08U03
40 000,00 € Environmentálny fond Obec Horné Turovce
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134326 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134326 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Háj
22.
August
2019
Z M L U V A č. 135056 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135056 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Horné Hámre
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134128 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134128 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Nová Dedina
22.
August
2019
Z M L U V A č. 135082 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135082 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134304 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134304 08U03
30 000,00 € Environmentálny fond Obec Budince
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134753 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134753 08U01
165 000,00 € Environmentálny fond Obec Kľušov
22.
August
2019
Z M L U V A č. 135047 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135047 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Ďurďové
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134611 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134611 08U01
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Seňa
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134697 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134697 08U01
46 000,00 € Environmentálny fond Obec Ťapešovo
22.
August
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-24/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-24/2019-Če
1 500,00 € Environmentálny fond Milan Kubančík
22.
August
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-25/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-25/2019-Če
2 500,00 € Environmentálny fond N.R.M. AUTO s.r.o.
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134124 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134124 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Maťovské Vojkovce
22.
August
2019
Z M L U V A č. 134209 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134209 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Osikov
15.
August
2019
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-21/2019-Če
DOHODA O SPLÁTKACH č. Z-21/2019-Če
4 200,00 € Environmentálny fond EKOČERGOV, a.s.
15.
August
2019
Z M L U V A č. 134487 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134487 08U03
110 000,00 € Environmentálny fond Obec Chotín
14.
August
2019
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva č. 1299/16/10 – Z1 zo dňa 29. júna 2016
D O D A T O K č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva č. 1299/16/10 – Z1 zo dňa 29. júna 2016
0,00 € Environmentálny fond INGEMAR s.r.o.
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134282 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134282 08U01
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Zemianske Sady
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134947 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134947 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Obec Bojná
13.
August
2019
Z M L U V A č. 134714 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134714 08U01
93 400,00 € Environmentálny fond Obec Pavlovce
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »