Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134985 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134985 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Malé Ripňany
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134506 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134506 08U01
70 000,00 € Environmentálny fond Obec Bohúňovo
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 135072 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135072 08U02
18 000,00 € Environmentálny fond Obec Mad
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134088 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134088 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Pušovce
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134619 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134619 08U01
130 000,00 € Environmentálny fond Obec Stebník
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134658 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134658 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Bartošovce
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 135108 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135108 08U01
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Pastovce
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134552 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134552 08U03
56 000,00 € Environmentálny fond Obec Močenok
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134923 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134923 08U02
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Nemecká
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134683 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134683 08U02
80 000,00 € Environmentálny fond Mesto Turzovka
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134393 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134393 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Krížovany
1.
Júl
2019
Z M L U V A č. 135014 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135014 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Cejkov
21.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134661 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134661 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyšná Rybnica
21.
Jún
2019
Z M L U V A č. 135069 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135069 08U01
180 000,00 € Environmentálny fond Združenie obcí mikroregiónu Poondavie
21.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134859 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134859 08U03
35 000,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
20.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134645 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134645 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Balog nad Ipľom
20.
Jún
2019
Z M L U V A č. 135099 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
135099 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Jatov
20.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134610 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134610 08U01
181 446,00 € Environmentálny fond Obec Stožok
20.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134746 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134746 08U05
150 000,00 € Environmentálny fond Mesto Vysoké Tatr
20.
Jún
2019
Z M L U V A č. 134078 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134078 08U03
19 000,00 € Environmentálny fond Obec Čečehov
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »