Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Júl
2017
"Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 27/2/2017 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
7015/2017
9 000,00 € "Centrum sociálnych služieb KA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30.
Máj
2017
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160209007D01
0,00 € Centrum sociálnych služieb KA Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
19.
Apríl
2017
Zmluva č. 61/BB/2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
2017/005580 - 84
2 564,00 € Centrum sociálnych služieb Krupina, o.z. MV SR - Okresný úrad Banská Bystrica
27.
Február
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v
6697/2017-M_ORF
Doplnená
22 080,00 € Centrum sociálnyh služieb KA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19.
August
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 26/2016 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
6139/2016-M_ORF
6 200,00 € "Centrum sociálnych služieb KA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
3.
Jún
2016
Dohoda o poskytnutí príspevku
16/33/50J/2
11 681,28 € Centrum sociálnych služieb KA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
10.
Február
2016
Zmluva o spolupráci
N20160209007
0,00 € Centrum sociálnych služieb KA Implementačná agentúra MPSVR SR
2.
Február
2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
3990/2016-M_ORF
22 080,00 € Centrum sociálnych služieb KA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Január
2015
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
3199/2015-M_ORF
22 080,00 € Centrum sociálnych služieb KA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku
35/§52a/2014/ZV
326,40 € Centrum sociálnych služieb KA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
17.
Február
2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
2941/2014-M_ORF
22 080,00 € Centrum sociálnych služieb KA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5.
August
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 19/2/2013 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
4003/2013-M_ORF
4 000,00 € Centrum sociálnych služieb KA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19.
Jún
2013
Dohoda o poskytnutí príspevku
120/XXI/2013/§54
5 478,48 € Centrum sociálnych služieb KA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
17.
September
2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
149/§51/2012/NP
0,00 € Centrum sociálnych služieb KA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
25.
Máj
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
40/§52a/2012/NPV-2
310,80 € Centrum sociálnych služieb KA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15.
Február
2012
Dodatok č. 2 k Dohode č. 02/§50-NS/2011 o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 2 k Dohode č. 02/§50-NS/2011
0,00 € Centrum sociálnych služieb KA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
26.
Január
2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
8/§52a/2012/NPV-2
310,80 € Centrum sociálnych služieb KA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
« 1 2